Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Lưu ý quyết toán thuế TNCN năm 2017

Thứ Tư, 28/03/2018 08:41

ĐBP - Về việc ủy quyền quyết toán thuế, các cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập là các cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay. Tổ chức mới nếu thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả (tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động). Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền QTT như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Lưu ý quyết toán thuế TNCN năm 2017

Thứ Tư, 21/03/2018 08:49

ĐBP - Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu chỉ có một nguồn thu nhập thì ủy quyền cho tổ chức chi trả quyết toán) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Ðể đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật Thuế, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân trả thu nhập và cá nhân quyết toán thuế TNCN cần lưu ý một số nội dung khi thực hiện quyết toán thuế TNCN trong năm 2017.

Một số quy định về đại lý thuế

Thứ Tư, 14/03/2018 09:01

ĐBP - Ðại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; Ðại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế. Ðại lý thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Cục Thuế tỉnh

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền

Thứ Tư, 07/03/2018 09:57
Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền

ĐBP - Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng còn khó khăn, khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặt khác, quy mô sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhỏ, năng suất thấp, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm hàng hóa chưa cao. đó, ngành Thuế tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thu quyết liệt, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Chi cục Thuế huyện Mường Chà

Ðơn vị điển hình thu ngân sách Nhà nước

Thứ Tư, 28/02/2018 09:40
Ðơn vị điển hình thu ngân sách Nhà nước

ĐBP - Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trong tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn không ít khó khăn; song công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của Chi cục Thuế huyện Mường Chà đã đạt được những kết quả nổi bật. Huyện Mường Chà là 9/11 huyện, thị, thành phố và Văn phòng Cục Thuế tỉnh có số thu NSNN năm 2017 đạt và vượt dự toán pháp lệnh.

Công đoàn Văn phòng (Cục Thuế tỉnh)

Phấn đấu thực hiện phong trào thi đua năm 2018

Thứ Sáu, 09/02/2018 09:26

ĐBP - Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ðảng bộ, chính quyền Cục Thuế tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh, sự đồng lòng nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên và người lao động; Công đoàn Văn phòng (Cục Thuế tỉnh) đã phối hợp với các phòng chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế và công tác công đoàn năm 2017. Kết quả, đến hết 31/12/2017 Văn phòng Cục Thuế thu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 572/564,3 tỷ đồng, bằng 101,36% dự toán giao; góp phần cùng toàn ngành Thuế thu 1.072 tỷ đồng, đạt 103,375% so với dự toán Bộ Tài chính, HÐND, UBND tỉnh giao, tăng 109,61% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với đó, Công đoàn cơ sở Cục Thuế đã thực hiện tốt vai trò, chức năng luôn sát cánh cùng cơ quan đơn vị trong việc thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động nên luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía đoàn viên công đoàn.

Doanh nghiệp Tư nhân Sơn Nhị thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Thứ Tư, 07/02/2018 10:09
Doanh nghiệp Tư nhân Sơn Nhị thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

ĐBP - Thành lập và đi vào hoạt động năm 2009, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Doanh nghiệp Tư nhân Sơn Nhị (huyện Mường Nhé) cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ sản phẩm, từng bước mở rộng hoạt động, sản xuất kinh doanh nên Doanh nghiệp phát triển ổn định và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Nuôi dưỡng nguồn thu góp phần ổn định ngân sách

Thứ Tư, 31/01/2018 09:07

ĐBP - “Nuôi dưỡng nguồn thu” là phương châm của ngành Thuế đồng hành cùng doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp phát triển qua việc thực thi các chính sách ưu đãi về thuế, cải cách hành chính thuế, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi. Những năm qua ngành Thuế tỉnh đã luôn đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân người nộp thuế, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển xã hội.

Doanh nghiệp cần biết

Thời gian kê khai, nộp thuế năm 2018

Thứ Tư, 24/01/2018 08:48
Thời gian kê khai, nộp thuế năm 2018

ĐBP - Ðể đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tránh việc kê khai và nộp tờ khai, báo cáo thuế quá thời gian quy định. Các doanh nghiệp cần nắm bắt đúng về thời gian cụ thể nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế theo các quy định hiện hành áp dụng cho năm tài chính 2018 như:

Sửa đổi một số luật thuế: Bảo đảm công bằng, bình đẳng

Thứ Hai, 22/01/2018 14:12
Sửa đổi một số luật thuế: Bảo đảm công bằng, bình đẳng

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo lần 2 luật sửa đổi các luật thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, xuất khẩu, nhập khẩu và giữ nguyên quan điểm: Bổ sung thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước ngọt. Tuy nhiên, việc áp thuế nước ngọt như rượu, thuốc lá liệu có bảo đảm công bằng, bình đẳng là câu hỏi đang được đặt ra, trước khi luật thuế mới dự kiến có hiệu lực từ năm 2019.

Chi cục Thuế huyện Mường Chà

Triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Thứ Tư, 17/01/2018 08:59

ĐBP - Năm 2017 là một năm nhiều khó khăn đối với ngành Thuế nói chung và Chi cục Thuế huyện Mường Chà nói riêng. Chính phủ tiếp tục thắt chặt đầu tư công, các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn về vốn; không có các dự án mới triển khai nên số công ty, doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế ngừng hoạt động gia tăng, vấn đề nợ đọng thuế kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu nộp ngân sách.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /