Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu 2

Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và rèn luyện chấp hành kỷ luật, pháp luật tại Bộ CHQS tỉnh

Thứ Ba 18:21 22/09/2020

ĐBP - Ngày 22/9, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu tiến hành kiểm tra kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và rèn luyện chấp hành kỷ luật, pháp luật năm 2020 ở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Điện Biên.

Đoàn kiểm tra kiểm tra hệ thống sổ sách giáo dục pháp luật cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra ở cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các Ban CHQS huyện Mường Ảng và Ban CHQS huyện Mường Chà về hệ thống sổ sách, kế hoạch, nội dung, phương pháp, kết quả tiến hành công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và rèn luyện kỷ luật; phương pháp, kinh nghiệm trong xây dựng nội dung, sản xuất các file âm thanh, video tuyên truyền; kiểm tra nhận thức của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ…

Đoàn công tác đánh giá, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành kỷ luật ở Bộ CHQS tỉnh Điện Biên năm 2020 được triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Đơn vị đã biên tập 13 file âm thanh, video; phối hợp với Viện Kiểm sát khu vực 23, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, tổ chức 4 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 1.300 lượt cán bộ chiến sĩ ở 7 đầu mối đơn vị. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, hình thức phong phú, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy tốt kết quả, kinh nghiệm đạt được; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và rèn luyện chấp hành kỷ luật, pháp luật; phát huy tính chủ động của các cơ quan chức năng trong nắm, quản lý, dự báo tình hình kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp, sát thực tiễn; chú trọng các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế ở cơ sở. Đặc biệt phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, làm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có nhận thức và thượng tôn pháp luật.