(18/12/2014)

ĐBP - Ngày 18/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 09 - CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và 5 năm thực hiện Chỉ thị 35 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”. Đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

(18/12/2014)

Ngày 17/12, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và những thách thức già hóa dân số.

(17/12/2014)

(Trích phát biểu của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND và 25 năm Ngày Hội QPTD)

(17/12/2014)

ĐBP - Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua Đảng bộ Quân sự thành phố đã tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS - QP. Tham mưu tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, từng bước nâng cao ý thức quốc phòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân, chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn; KT - VHXH ổn định và từng bước phát triển bền vững.

(17/12/2014)

ĐBP - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã thực sự đổi mới và sáng tạo, lan tỏa rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào nhiệm vụ chính trị, khắc phục và làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị.

(17/12/2014)

ĐBP - Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Chà luôn thực hiên tốt chính sách hậu phương quân đội, coi đó là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng, bảo đảm xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

(17/12/2014)

ĐBP - Lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam ta là lịch sử của một dân tộc luôn phải đánh trả những thế lực ngoại xâm hùng mạnh của các thời đại và đã lập nên những chiến công bất hủ, để lại cho nhân dân truyền thống chống giặc ngoại xâm ngoan cường, bất khuất.

(17/12/2014)

ĐBP - Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (KT - QP), Bộ CHQS tỉnh làm nhiệm vụ trên 33 xã thuộc 5 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên và Điện Biên Đông. Địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu tự cung, tự cấp… 

(17/12/2014)

ĐBP - Có thể nói, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, con người luôn là yếu tố then chốt và đóng vai trò nòng cốt trong giải quyết các vấn đề. Chỉ những con người có đạo đức, sức khỏe và lập trường tư tưởng vững vàng, mới góp phần xây dựng nên một địa phương vững mạnh. 

(17/12/2014)

ĐBP - Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước ở cơ sở.

Các tin tức khác