Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức họp,  đánh giá các công việc đã triển khai trong thời gian qua và thảo luận góp ý kiến vào dự thảo một số văn bản chuẩn bị trình Ban Bí thư.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ngọc Hoàng,  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Bộ phận giúp việc; Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì cuộc họp.

Là cơ quan thường trực của Bộ phận giúp việc, thời gian qua Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các Ban của Ðảng,  MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự Ðảng Bộ Giáo dục và Ðào tạo triển khai nhiều công việc quan trọng: Xây dựng chủ đề và nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn khóa và từng năm để đưa vào sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị; xây dựng các Dự thảo hướng dẫn việc tổ chức triển khai tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cơ chế giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tiếp tục chỉ đạo việc tích hợp giảng dạy, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các bậc học, cấp học, xây dựng chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong hệ thống các trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với các cơ quan liên quan về công tác tổ chức Giải thưởng về sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện; xây dựng dự thảo Hướng dẫn về các hình thức biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động làm việc, học tập ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đóng góp vào Dự thảo: Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và 2012; Kế hoạch giao ban khu vực, kết hợp kiểm tra đánh giá kết quả bước đầu triển khai Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Hướng dẫn tổng kết năm 2011 và phương hướng năm 2012 thực hiện Chỉ thị  03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Phát biểu ý kiến kết luận buổi họp, đồng chí Ðinh Thế Huynh  đánh giá, Bộ phận giúp việc đã triển khai được một khối lượng công việc khá lớn. Các ban, bộ, ngành T.Ư, các đoàn thể chính trị xã hội, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ và tích cực với Bộ phận giúp việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị  03 của Bộ Chính trị. Các ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo văn bản trình Ban Bí thư với chất lượng cao nhất, đúng tiến độ. Các đồng chí trong Bộ phận giúp việc cần quan tâm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng  của các cơ quan, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Bộ phận giúp việc phải tham mưu cho các cấp ủy, trước hết là các tỉnh ủy, thành ủy, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, MTTQ ở T.Ư xây dựng nội dung học tập phù hợp đặc điểm, tình hình công việc cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đơn vị và gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðồng chí đề nghị làm theo tấm gương Bác bằng những  việc thật cụ thể. Các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần chọn những vấn đề nổi bật nhất, bức xúc nhất mà cán bộ, đảng viên và nhân dân đang mong đợi để tập trung giải quyết dứt điểm, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

Theo Nhân dân

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác