Đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh
ĐBP - Do yêu cầu, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Điện Biên có đặc thù riêng. Với sự đa dạng về các đối tượng trong giáo dục chính trị, những năm qua, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chú trọng chỉ đạo, thường xuyên đổi mới về hình thức, phương pháp giáo dục chính trị cho từng đối tượng.
Đối tượng cán bộ chủ trì các đơn vị và sĩ quan cấp tá của cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, do các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp lên lớp truyền đạt các Nghị quyết chuyên đề và hướng dẫn nội dung học tập. Đối tượng đảng viên, sĩ quan cấp úy, quân nhân chuyên nghiệp áp dụng phương pháp lên lớp tập trung; hướng dẫn, trao đổi thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả sau học tập.
Đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ chủ yếu dùng phương pháp thuyết trình giảng giải, phân tích làm rõ, kết hợp mở, hỏi - đáp, lấy ví dụ thực tiễn minh họa, để người học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ ghi chép. Giảng viên gợi ý thảo luận, người học tự nghiên cứu và chuẩn bị nội dung thảo luận ở các tổ học tập do các trung đội trưởng duy trì, đọc tài liệu bổ trợ, ôn luyện kiểm tra, đánh giá kết quả thông qua hình thức viết bài hoặc kiểm tra vấn đáp... Bên cạnh đó tổ chức hoạt động giáo dục chính trị ngoại khóa như: Tổ chức cho bộ đội tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, di tích lịch sử, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, thi tìm hiểu truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ... góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.
Giáo dục truyền thống là một trong những hình thức góp phần
nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ chiến sỹ. Ảnh: Đ.H
Đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên: Hình thức tổ chức giáo dục chính trị tập trung ở các xã, phường, thị trấn, giáo viên là các đồng chí chính trị viên (Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn), kết hợp với cán bộ chính trị của Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị, thành phố. Phương pháp trực tiếp lên lớp giới thiệu chuyên đề, trong đó chú trọng làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, định hướng và tăng cường lượng thông tin bổ trợ, mở rộng kiến thức cho người học, phân tích, làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh trong giai đoạn hiện nay.
Cơ quan quân sự các cấp kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và thi đua yêu nước của địa phương, gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc nêu gương của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Đồng thời biểu dương người tốt, việc tốt và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường củng cố, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Thực hiện nghiêm chế độ thông báo chính trị tuần, tháng, đọc báo, xem truyền hình theo quy định, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng, giáo dục chính trị gắn với huấn luyện quân sự và các hoạt động thực tiễn của đơn vị. Hình thức tổ chức giao lưu diễn đàn, tọa đàm, mít tinh, tham quan và thi tìm hiểu truyền thống, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị kết nghĩa... để giáo dục.
Thực tiễn công tác giáo dục chính trị của LLVT tỉnh Điện Biên những năm qua đã có nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng đạt hiệu quả thiết thực như: kết hợp giáo dục chính trị với hành quân huấn luyện dã ngoại làm công tác vận động quần chúng; liên kết với các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, các cơ quan bảo vệ pháp luật Quân khu và tỉnh để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; kết hợp địa phương, gia đình để giáo dục truyền thống; thông qua các hội thi, hội thao, hình ảnh trực quan sinh động và áp dụng công nghệ tin học trong quá trình giáo dục. Trường Quân sự và các huyện, thị, thành phố tiến hành tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; tổ chức tuyên truyền trực quan, khẩu hiệu, pa-nô... với các hình ảnh hoạt động tại đơn vị. Những kết quả trên đã nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hành động, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Đại tá Đặng Xuân Tình
Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác