Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên báo cáo kết quả tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI

ĐBP - Từ chiều ngày 29 đến hết ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để đánh giá kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát biểu kết luận hội nghị, phần đánh giá kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lò Mai Trinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTV TU) đã nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu gương mẫu làm trước, đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Quá trình kiểm điểm, BTV TU và từng Ủy viên BTV TU luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, thực hiện phương châm “tự gột rửa, tự sửa mình; trị bệnh cứu người”, có tinh thần đoàn kết thương yêu đồng chí, vừa có lý, có tình; tập trung phân tích hạn chế, khuyết điểm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra những bài học sâu sắc, đề ra giải pháp để sớm khắc phục. Tinh thần tự phê bình và phê bình của BTV TU thực sự dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng, chân thành.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã khẳng định, BTV TU là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn quán triệt, nỗ lực thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng; luôn bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các đồng chí Ủy viên BTV TU luôn có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh có không ít những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục như: chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, tùy tiện, vô nguyên tắc. Tình trạng xa dân, vô cảm, nhũng nhiễu “vòi vĩnh” khi thực thi công vụ vẫn còn xuất hiện trong một số cán bộ, đảng viên; nhận thức và sự lãnh đạo cuộc đấu tranh tư tưởng, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền trái pháp luật, các loại tội phạm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu,… trong khi năng lực nắm bắt tình hình tư tưởng, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tránh ngăn chặn các biểu hiện, hành vi sai trái của cán bộ đảng viên ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém.

BTV TU đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm với Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm của mình đối với tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ tỉnh. BTV TU xin hứa, sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường; năng động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ tỉnh Điện Biên trong sạch vững mạnh.

BTV TU nhận thức có trách nhiệm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng thời gian qua. BTV TU xin nghiêm túc tự phê bình và nhận lỗi với BCH Trung ương Đảng, với nhân dân, với Đảng bộ tỉnh và sẽ cố gắng làm hết sức mình để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trước mắt, sẽ khẩn trương, tập trung nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc trong nhân dân và trong cán bộ, đảng viên, với những đầu việc cụ thể về công tác chính trị tư tưởng, về công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên thống nhất đánh giá: Tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc thực hiện và đạt được yêu cầu trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời xác định, kết quả đã đạt được qua kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng để giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trong quá trình tiếp tục đổi mới và hội nhập của tỉnh Điện Biên.

Với kết quả nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lò Mai Trinh nêu rõ: Yêu cầu đối với tập thể và từng cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XII hiện nay là càng phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm chính trị trước nhân dân, trước Đảng, xiết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân vượt vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu, quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã đạt được, quyết tâm tạo được sự chuyển biến rõ rệt bằng các việc làm cụ thể, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ tỉnh Điện Biên ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng./.

Nguyễn Vân Chương

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác