HĐND tỉnh
Giám sát xây dựng nông thôn mới tại xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa
HĐND tỉnh

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2011 đến nay, ngày 6/11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát tại xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa.

Đoàn giám sát kiểm tra đường giao thông nông thôn đội 5, đội 6, hợp tác xã Tân Phong, xã Mường Báng.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xã Mường Báng đã xây dựng kế hoạch cụ thể; phân công, phân nhiệm rõ ràng. Ban Chỉ đạo đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung xây dựng NTM tới cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Công tác rà soát, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM được triển khai đúng trình tự, đầy đủ theo chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh và Trung ương. Trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, xã phối hợp cùng các cơ quan chức năng vận động nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất phát triển đường giao thông, thủy lợi, xây dựng trường, lớp học và phát triển lưới điện. Toàn xã hiện có 5,5km đường giao thông liên xã; 10,8km đường giao thông liên thôn, bản; hệ thống thủy lợi đáp ứng tưới tiêu cho 86,7ha lúa, hoa màu; số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 64,8%. Tổng số hộ dân trong xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 75,1%. Hoạt động của hệ thống chính trị dần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân đạt một số kết quả nhất định song tiến độ còn diễn ra chậm so với kế hoạch, hiệu quả chưa cao.

Theo báo cáo của UBND xã Mường Báng, đến thời điểm hiện tại, xã đạt 6/19 tiêu chí xây dựng NTM đó là các tiêu chí về: Thủy lợi; nhà dân cư; hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục; hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa biểu dương một số kết quả trong xây dựng NTM trên địa bàn xã Mường Báng. Nổi bật là việc vận động nhân dân tham gia đóng góp bê tông hóa đường giao thông nội bản và xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, việc đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã còn chung chung, chưa sát với thực tế. Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND xã Mường Báng tập trung đẩy mạnh việc thực hiện một số tiêu chí không cần nhiều kinh phí như: Vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự; xác định thế mạnh phát triển kinh tế của từng bản, hướng dẫn người dân áp dụng KHKT trong lao động sản xuất…    

Giám sát thực tế việc xây dựng NTM tại bản Nà Áng và bản Pá Ôn, Đoàn giám sát kiểm tra một số nội dung: công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức nhân dân trong xây dựng NTM; việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM như: hiến đất xây dựng đường giao thông; lớp học bản; thủy lợi nhỏ…

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của người dân trong xây dựng NTM. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của bà con dân bản thời gian qua đồng thời động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp nhân lực, vật lực để cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác