Nâng cao chất lượng đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐBP - Tính tiên phong của Đảng và đảng viên là những đòi hỏi quan trọng nhất đối với mỗi đảng viên của Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng. Hồ Chí Minh khẳng định: “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Theo Hồ Chí Minh, Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí. Nhiệm vụ của đảng viên là gì? Tư cách đảng viên là thế nào? Đồng thời giúp đỡ đảng viên hàng ngày tự kiểm điểm mình”.

Quán triệt tư tưởng của Người về xây dựng đội ngũ đảng viên những năm qua, cấp ủy tổ chức đảng từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đại đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tận tụy, sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức, lối sống trong sạch, tích cực học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên một số ít đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chịu tác động của lối sống thực dụng nên đã phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống vi phạm kỷ luật. Trình độ năng lực của một bộ phận đảng viên còn khoảng cách khá xa so với yêu cầu  nhiệm vụ... Do đó, việc nâng cao chất lượng đảng viên là rất quan trọng và phải được đặt ra một cách toàn diện trên cả 3 mặt nâng cao kiến thức trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác cho đội ngũ đảng viên. Kết nạp đảng viên mới và đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng cũng phải xung quanh yêu cầu đó. 

Cùng với giải pháp trên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách thiết thực, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Tạo mọi điều kiện để nâng cao trình độ nhận thức của đảng viên. Theo Hồ Chí minh, người đảng viên còn “phải học hiểu nghề nghiệp chuyên môn mà mà Đảng và chính phủ giao cho mình phụ trách”, phải cố gắng học tập văn hóa, học khoa học và kỹ thuật. Bởi, không hiểu biết lý luận chính trị, không giỏi chuyên môn, nghiệp vụ thì người đảng viên không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không thể lãnh đạo được quần chúng. Hiện nay, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, do đó việc nâng cao kiến thức và trình độ cho đội ngũ đảng viên là hết sức quan trọng và cấp bách.

Cần tổ chức tốt các đợt nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cũng như của địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách kịp thời, có chất lượng, làm cho đảng viên nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ và những biện pháp thực hiện các mặt công tác. Thông báo thông tin thời sự, chính sách một cách thường xuyên, nhất là những thông tin theo định hướng nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng sự hiểu biết cần thiết của đội ngũ đảng viên. Đồng thời chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức toàn diện cho đảng viên, nhất là những kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật và pháp luật... Mặt khác, phải tích cực quan tâm giáo dục cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường để đảng viên chủ động, tự giác tu dưỡng rèn luyện.

Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tự phê bình và phê bình. Trong sinh hoạt chi bộ cần thực sự phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận và quyết định nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ; đồng thời nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, vai trò trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. 

Làm tốt công quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú. Tổ chức Đảng nơi đảng viên công tác có trách nhiệm quản lý toàn diện đối với đảng viên về lập trường tư tưởng, về tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, về ý thức tổ chức kỷ luật, về phong cách và lối sống... Những mặt mạnh, mặt yếu của đảng viên không chỉ thể hiện ra ở nơi công tác mà còn ở những nơi khác nữa trong đó có nơi gia đình đảng viên đang cư trú là điểm đáng lưu ý. Tổ chức Đảng nơi đảng viên đang công tác cần có phương pháp thích hợp và hiệu quả để nắm đúng, nắm chắc và kịp thời những thông tin cần thiết có liên quan đến phẩm chất đạo đức của đảng viên thể hiện trong mối quan hệ giữa bản thân đảng viên và gia đình đối với việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương và quan hệ giữa đảng viên với nhân dân nơi cư trú. Hàng năm, trước khi đánh giá phân tích chất lượng đảng viên cấp ủy cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi cư trú để có nhận xét đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Thông qua đó có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp đảng viên khắc phục những tồn tại hạn chế. Phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia xây dựng đảng, giám sát đóng góp ý kiến về cán bộ đảng viên với tổ chức Đảng.

Ngọc Hân

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác