Điện Biên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
Điện Biên

ĐBP- Trong các ngày 11-12/9 và từ ngày 14-18/9, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đợt kiểm điểm được tổ công tác của Trung ương đánh giá đảm bảo chất lượng, đúng với các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Trước khi tiến hành kiểm điểm, BTV Tỉnh uỷ đã tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc việc lấy ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đã gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan Trung ương theo quy định và lấy ý kiến góp ý của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; chi bộ nơi các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy công tác và cư trú. BTV Tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị cán bộ hưu trí nguyên là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì để tham gia góp ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân BTV Tỉnh ủy. Kết quả, đã có 48 tập thể (trong đó 09 cơ quan Trung ương; 39 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh), 160 ý kiến cá nhân (cả bằng văn bản và phát biểu tại hội nghị) tham gia góp ý đối với tập thể Ban Thường vụ; 45 tập thể, 983 ý kiến tham gia cho cá nhân các Ủy viên BTV Tỉnh uỷ.

Đối với báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV Tỉnh ủy qua 3 lần hoàn thiện đã tập trung đi sâu, làm rõ các khuyết điểm, yếu kém của tập thể và cá nhân liên quan đến các vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm của địa phương như: Chất lượng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ; việc thực hiện quy chế làm việc, quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước... Trong từng nội dung, vấn đề cụ thể đều có liên hệ kiểm điểm đến các khóa trước (khóa X, khóa XI) và từng mức độ của mỗi hạn chế, khuyết điểm để làm rõ trách nhiệm của tập thể BTV Tỉnh ủy.

Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí BTV Tỉnh ủy được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng và đã cơ bản bám sát nội dung 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và kết quả kiểm điểm của tập thể BTV Tỉnh uỷ. Các bản kiểm điểm đã cơ bản nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trên 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt đã tiếp thu, giải trình cụ thể những ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân với tinh thần cầu thị, đề ra được kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Quá trình kiểm điểm được tiến hành theo trình tự: Tập thể BTV Tỉnh ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau. Trong kiểm điểm cá nhân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm điểm trước, sau đó lần lượt đến đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp đến là các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy khác. Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ đã tham gia 24 lượt ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ, 79 lượt ý kiến tham gia cho cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ.

Đánh giá về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đồng chí Lò Mai Trinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập. Tập thể BTV Tỉnh uỷ không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với con đường XHCN; không mơ hồ, mất phương hướng, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệnh lạc; luôn xác định rõ những nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. BTV Tỉnh ủy đã cơ bản làm tròn chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Kết thúc kiểm điểm tập thể, BTV Tỉnh uỷ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm thời gian qua trên 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); giao cho các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đồng thời tham mưu, đề xuất một số văn bản quy định mới, bổ sung, sửa đổi, thay thế những văn bản còn thiếu, chưa phù hợp; thay thế một số cán bộ do thiếu trách nhiệm, trì trệ trong công việc, nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết; yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu kết luận của tập thể để bổ sung, hoàn thiện bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân, đồng thời xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế một cách cụ thể, kiên quyết, với lộ trình hợp lý.

Đồng chí Lò Mai Trinh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 6 nội dung công việc cần làm ngay sau kiểm điểm:

Trước ngày 21/9/2012, từng cá nhân Ủy viên BTV Tỉnh ủy tiếp tục suy nghĩ, thật sự cầu thị, thành khẩn, tự nghiêm khắc với mình hơn; bổ sung hoàn thiện bản tự kiểm điểm của cá nhân và báo cáo giải trình các vấn đề được tập thể, cá nhân tham gia một cách nghiêm túc để có kế hoạch sửa chữa và làm gương cho cấp dưới thực hiện.

BTV Tỉnh ủy giao cho bộ phận Thường trực của Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của BTV Tỉnh ủy qua kiểm điểm để hoàn thiện bản kiểm điểm; báo cáo tiếp thu, giải trình; Biên bản kiểm điểm của BTV Tỉnh ủy để lưu trữ theo quy định trước ngày 25/9/2012.

Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, giao bộ phận Thường trực của Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong kỳ họp tới.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy theo sự phân công, cùng lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy đi dự chỉ đạo, theo dõi việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp huyện và tương đương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết quả tiếp thu và ý kiến giải trình của Ban Thường vụ và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tham gia góp ý cho tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ; kết quả toàn đợt kiểm điểm này sẽ được thông báo cụ thể khi có nhận xét chính thức của Bộ Chính trị.

Cuối tháng 9/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh rút kinh ngiệm và hướng dẫn việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh.

Nguyễn Vân Chương (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác