Thực hiện nghị quyết “Tam nông” ở Tuần Giáo

ĐBP - Tuần Giáo triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (gọi chung là Nghị quyết “Tam nông”) trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn của một huyện có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao... Nhất là chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi cây trồng vật nuôi ở nông thôn chậm, giá trị hàng hóa nông nghiệp tăng chậm, một bộ phận nông dân chưa tích cực vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống để thoát nghèo.

Xác định rõ khó khăn, thách thức, ngay sau khi có Nghị quyết “Tam nông”, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết 06 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW7; Nghị quyết về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết về “Phát triển nông nghiệp đến năm 2015”… UBND huyện đã xây dựng các đề án, chương trình hành động, hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các Nghị quyết. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết “Tam nông” huyện Tuần Giáo đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đổi thay dễ nhận thấy nhất ở Tuần Giáo là đã bước đầu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Thông qua công tác quy hoạch sản xuất, các sản phẩm chủ lực và chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp hàng năm, diện tích trồng cây lương thực của huyện tăng mạnh. Từ 10.881,4ha năm 2008 đã tăng lên 11.999ha năm 2013 (tăng 1.117,6ha sau 5 năm). Vùng kinh tế trọng điểm ngô – đậu tương gồm 3 xã: Ta Ma, Phình Sáng, Pú Nhung đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng để phát triển nông – lâm nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả, đưa vùng dự án trở thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa trọng điểm của tỉnh, huyện, đặc biệt là cây ngô. UBND huyện cũng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Công ty Cổ phần cà phê Thái Hòa quy hoạch phân vùng sản xuất cây công nghiệp tại một số xã, thị trấn trên địa bàn. Ngoài ra, một số cây lâm sản ngoài gỗ như: thảo quả, táo mèo, cây dược liệu… cũng được chú trọng phát triển.

Điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết “Tam nông” ở Tuần Giáo là huyện đã cụ thể hóa cơ chế chính sách đầu tư của tỉnh; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn bố trí thực hiện đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Hiệu quả đầu tư được nâng lên rõ rệt, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của nông thôn thay đổi tích cực. Đặc biệt là hệ thống giao thông, hệ thống trường lớp học được đầu tư đồng bộ, cơ bản đáp ứng điều kiện đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa, học tập của nhân dân và học sinh. Những xã khó khăn về giao thông như: Ta Ma, Phình Sáng, Tênh Phông hiện đã và đang được đầu tư xây dựng đảm bảo đi lại được cả trong mùa mưa. Đáng kể là đã huy động được sức dân trong tham gia xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Cơ chế huy động nhân dân tham gia đóng góp sức lao động, vật chất được nhân dân hưởng ứng. Một số công trình đầu tư đã được nhân dân hiến đất, ngày công lao động như: Đường giao thông bản Sáng, xã Quài Cang; bản Co Muông – Lọng Trạng xã Quài Nưa; bản Phiêng Pi, xã Pú Nhung… Hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo của huyện và góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn.

Hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập của hộ dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp – PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay vốn sản xuất tạo việc làm cho nông dân; thực hiện chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở bằng nguồn vốn Chương trình 167/CP. Thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, các đơn vị chức năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ đời sống, sản xuất cho đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt, góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 5%.

Về văn hóa - xã hội, huyện đã tổ chức tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã tích cực tham gia hoàn thiện các thiết chế văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Đến năm 2013, toàn huyện có 8.800 gia đình, 61 bản đạt tiêu chuẩn văn hóa. Toàn huyện có 5 nhà tập luyện và thi đấu, 25 sân tập bóng chuyền, 60 sân tập cầu lông…, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết “Tam nông”, dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân, đời sống kinh tế - xã hội ở huyện Tuần Giáo đã từng bước khởi sắc. Các mục tiêu về phát triển sản xuất, một số chỉ tiêu về phát triển nông thôn và nâng cao đời sống nông dân đã đạt so với Nghị quyết đề ra. Nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được đầu tư; lĩnh vực văn hóa xã hội, các đối tượng chính sách được quan tâm. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện thành công các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn tiếp theo.

Chí Nghĩa

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác