Gợi ý kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 xong trước ngày 20/5

ĐBP - Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch số 06-KH/UBKTTU, ngày 10/5 của UBKT Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Theo kế hoạch, UBKT Tỉnh ủy sẽ chủ trì phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất nội dung, yêu cầu, cách gợi ý kiểm điểm; đề xuất tổ chức đảng, đảng viên cần gợi ý kiểm điểm; chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/5. UBKT Tỉnh ủy cũng phối hợp với các ban xây dựng Đảng tỉnh tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức kiểm điểm tập thể và từng thành viên UBKT, cán bộ, đảng viên cơ quan UBKT.

Lê Khánh Hòa

(UBKT Tỉnh ủy)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác