Kinh tếNông thôn mới

Hội viên nông dân Tủa Chùa chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 24/04/2020 09:01

ĐBP - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã tích cực vận động hội viên tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

OCOP nâng cao chất lượng nông sản địa phương

Thứ Tư, 15/04/2020 08:29
OCOP nâng cao chất lượng nông sản địa phương

ĐBP - Nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương đến với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng để mở rộng thị trường tiêu thụ. Bước đầu, một số sản phẩm đã được xếp hạng sản phẩm OCOP, góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập cho người dân để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

Thứ Hai, 13/04/2020 08:26
Xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

ĐBP - Những năm gần đây, cùng với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã khai thác tiềm năng, thế mạnh để thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay chương trình đã lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Năm 2019, toàn tỉnh đã công nhận 11 chủ thể với 26 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /