Bộ đội Biên phòng tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở

09:16 - Thứ Hai, 31/08/2020 Lượt xem: 7131 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tăng cường các đội công tác và phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng A Pa Chải hướng dẫn người dân xã Sín Thầu kỹ thuật trồng cây sa nhân dưới tán rừng.

Tỉnh ta có đường biên giới dài 455,573km, với 2 tuyến biên giới, trong đó: Tuyến biên giới Việt - Trung dài 40,861km; tuyến Việt - Lào dài 414,712km. Trên dọc tuyến biên giới gồm 29 xã biên giới, thuộc 4 huyện: Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé; 300 thôn, bản và 3 cụm dân cư với 16 dân tộc sinh sống. Dân cư khu vực biên giới chủ yếu là dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn, trong khi đó trình độ cán bộ cơ sở còn hạn chế nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hiệu quả chưa cao. Trước tình hình đó, những năm qua BĐBP tỉnh tập trung xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt; trong đó xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở là yếu tố then chốt.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng chủ động tham mưu, giúp cấp ủy chính quyền các xã biên giới đề ra những biện pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Đảng ủy BĐBP tỉnh, huyện ủy 4 huyện biên giới đã duy trì, thực hiện nghiêm, có hiệu quả quy chế phối hợp; chỉ đạo các đồn biên phòng xây dựng quy chế phối hợp với cấp ủy xã biên giới. Từ năm 1999 đến nay, BĐBP tỉnh duy trì việc tổ chức lực lượng cán bộ tăng cường xã. Hiện nay, toàn tỉnh có 29 đồng chí cán bộ các đội tăng cường xã biên giới được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy 29 xã biên giới. Đảng bộ BĐBP tỉnh đã phân công 82 đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới và phân công 424 đảng viên các đồn biên phòng phụ trách 1.700 hộ gia đình địa bàn biên giới. Đảng viên được phân công thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi với quần chúng nhân dân, nắm chắc tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên tăng cường xã chủ động tham mưu cho địa phương duy trì nền nếp, hiệu quả chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, quy hoạch nguồn cán bộ, kế hoạch phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, hệ thống chính trị cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Đến nay, BĐBP tỉnh đã tham mưu và tham gia củng cố 312 chi bộ thôn bản; thành lập thêm 5 đảng bộ xã, 104 chi bộ thôn, bản; xóa 56 bản chưa có đảng viên; tham mưu với địa phương kết nạp 1.432 đảng viên mới; củng cố 166 tổ chức chính trị xã hội khác ở 29 xã biên giới.

Đồn Biên phòng A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé) quản lý đường biên giới dài 40,5km, 15 mốc quốc giới, (trong đó tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 21km; từ mốc 1 - mốc 7); (tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 19,5km; từ mốc 1 - mốc 8); có cột mốc tiếp giáp 3 nước Việt - Trung - Lào. Địa bàn quản lý 1 xã với 7 bản, có 3 bản giáp biên. Địa bàn rộng, dân cư sống phân bố rải rác không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều; đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn thiếu thốn, tỷ lệ đói nghèo còn cao (trên 39%); địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Tình hình an ninh trật tự vẫn còn nổi lên các hoạt động: Vượt biên trái phép; buôn bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy... Mặc dù địa bàn quản lý còn rất nhiều khó khăn song Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn luôn quan tâm tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã xem xét lựa chọn 37 đảng viên có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn tốt để phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách giúp đỡ 136 hộ 126 hộ nghèo với 570 nhân khẩu; 10 hộ chính sách với 38 nhân khẩu trên địa bàn xã Sín Thầu. Đại úy Lò Văn Điện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Pa Chải cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU, Đồn Biên phòng A Pa Chải đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác khảo sát, lựa chọn các hộ gia đình thực sự khó khăn để giúp đỡ, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị. Quá trình thực hiện, tập thể cấp ủy, chỉ huy đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau gần 2 năm thực hiên, các đảng viên được phân công phụ trách đã xây dựng được nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân cư, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chung của Đồn về quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác