Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác Ðảng, công tác chính trị

10:57 - Chủ Nhật, 27/09/2020 Lượt xem: 6116 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Ðảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị (CTÐ, CTCT) trong toàn lực lượng. Qua đó xây dựng cho cán bộ, đảng viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Mươn tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân trên địa bàn.

Ðể CTÐ, CTCT được triển khai, thực hiện có hiệu quả, Ðảng ủy BÐBP tỉnh đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung củng cố trận địa tư tưởng; giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao. Cấp ủy các cấp lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó tập trung quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về “Ðẩy mạnh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Trong giáo dục chính trị, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh chú trọng công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị về phẩm chất, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, với trọng tâm là kỹ năng thực hành giảng dạy. Ðồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chính trị về năng lực tiến hành hoạt động CTÐ, CTCT; phương pháp giảng, kỹ năng thuyết trình, sử dụng các thiết bị trình chiếu, bài giảng điện tử; phương pháp nắm, dự báo, phân tích, đánh giá và giải quyết tư tưởng của bộ đội ở đơn vị cơ sở. Hình thức, phương pháp giáo dục chính trị được các đơn vị BÐBP tỉnh đổi mới từ khâu biên soạn, thông qua giáo án, bài giảng đến tổ chức học tập, kiểm tra đánh giá kết quả. Các nội dung, chương trình học tập được nghiên cứu, biên soạn bảo đảm tính cập nhật, thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị như: Công tác giáo dục trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; kết hợp giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức và niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ... Ðến nay, 17 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành biên soạn, in và phát hành biên niên sử của đơn vị.

Các đơn vị BÐBP luôn quan tâm, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, đặc biệt là các buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng. Qua đó trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cần thiết trên các lĩnh vực của đời sống, định hướng kịp thời những vấn đề tác động đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật ngày càng tốt hơn; tình hình nội bộ đơn vị ổn định, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Một trong những nội dung cụ thể hóa CTÐ, CTCT được các đơn vị thuộc BÐBP tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian qua là công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Lực lượng BÐBP tỉnh đã phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”; “Người vùng biên bảo vệ biên giới”; “Quần chúng tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới”; “Ðiểm sáng về an ninh trật tự”; “Dòng họ bình yên”... Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, từ đầu năm đến nay BÐBP tỉnh đã tham gia khám chữa bệnh cho 2,250 lượt người dân khu vực biên giới; vận động gần 200 học sinh bỏ học quay lại trường; xây dựng và tu sửa 27 lớp học; tham mưu cho cấp ủy các địa phương thành lập 4 chi bộ, kết nạp 215 đảng viên; củng cố 309 tổ chức đảng và 39 tổ chức chính trị - xã hội khác. Ðặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cán bộ chiến sĩ BÐBP luôn tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ðồng thời triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập qua biên giới vào địa bàn.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác