Chính trịBầu cử

Tuần Giáo khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

11:22 - Chủ Nhật, 04/04/2021 Lượt xem: 2161 In bài viết

ĐBP - Ông Lò Văn Cương, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Ngay khi có chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa phương. Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn đã ban hành chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC), các tiểu ban giúp việc UBBC; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử… Ðến nay công tác bầu cử ở 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn đều đảm bảo tiến độ về thời gian, đúng quy trình, luật định.

Uỷ ban MTTQ thị trấn Tuần Giáo tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HÐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; ban hành quyết định thành lập ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo quy định. 19/19 xã, thị trấn trong huyện đã dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bố số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND cấp xã; hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; hội nghị hiệp thương lần hai. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 117 đơn vị, các tổ bầu từ 3 - 5 đại biểu; số đại biểu được bầu là 405 đại biểu; số người ứng cử 724 người; trong đó số người được giới thiệu ứng cử là 724 người, đảm bảo số lượng cơ cấu, thành phần và phân bổ theo quy định; không có người tự ứng cử.

Tại xã Rạng Ðông, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Tuần Giáo, cấp ủy, chính quyền xã nên tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn đảm bảo thời gian, đúng quy trình, luật định. Ban Thường vụ Ðảng ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Bí thư Ðảng ủy là Trưởng ban. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo bầu cử xã Rạng Ðông, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông báo số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HÐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau hai lần tổ chức hội nghị hiệp thương thì số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HÐND và số lượng người giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HÐND xã khóa tới đều đảm bảo. Số lượng đại biểu được bầu là 21; số người ứng cử là 38. Xã cũng đã ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HÐND xã nhiệm kỳ tới được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, xã thành lập 6 đơn vị, có 3 tổ bầu 3 đại biểu, 3 tổ bầu 4 đại biểu.

Do đặc thù, xã Ta Ma có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, dân cư sinh sống rải rác, trình độ dân trí còn hạn chế. Chính vì vậy công tác chuẩn bị bầu cử được cấp ủy, chính quyền xã theo dõi sát sao, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định. Ông Lò Văn Tói, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC xã Ta Ma cho biết: Công tác tuyên truyền được Ban chỉ đạo, UBBC xã đặc biệt quan tâm, thông qua nhiều hình thức như lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt tại chi bộ, họp dân... Qua đó giúp nhân dân, cử tri nắm được nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử, nhất là những nội dung về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm được tiêu chuẩn đại biểu HÐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã cũng tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng để làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình triển khai các bước bầu cử. Qua tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hội nghị hiệp thương lần hai thì số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HÐND xã và số lượng người giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HÐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều đảm bảo. Ông Lò Văn Tói cho biết thêm: Do địa bàn xã rộng với dự kiến khoảng 2.345 cử tri nên xã đã quyết định thành lập 7 khu vực bỏ phiếu tại 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Riêng đơn vị bầu cử số 1 thành lập 2 khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu số 1 tại Ðiểm trường Mầm non bản Phình Cứ; địa điểm bỏ phiếu thứ 2 tại Ðiểm trường Mầm non cụm dân cư Phiêng Cải, bản Phình Cứ. Ðơn vị bầu cử số 1 sẽ có số lượng cử tri đi bỏ phiếu đông nhất so với các điểm bỏ phiếu khác trong xã, dự kiến có 654 cử tri. Ðơn vị bầu cử số 2 thành lập 1 khu vực bỏ phiếu tại trụ sở xã Ta Ma - bản Háng Chua. Các đơn vị bầu cử số 3, số 4, số 5, số 6 mỗi đơn vị bầu cử đều thành lập 1 khu vực bầu cử và đặt tại các điểm trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đi bầu cử.

Ðể đảm bảo công tác bầu cử diễn ra suôn sẻ, đúng quy định, Ban Chỉ đạo, UBBC xã Ta Ma cũng đã họp chọn những đồng chí vừa đảm bảo thành phần theo quy định, vừa có kinh nghiệm trong công tác bầu cử, nhanh nhẹn tham gia vào các tổ giúp việc, tổ bầu cử trên địa bàn. Hiện xã đang chuẩn bị tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HÐND; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác