Chính trịBầu cử

Thông tin tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử

07:58 - Thứ Hai, 21/06/2021 Lượt xem: 799 In bài viết

ĐBP - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, tạo không khí phấn khởi, nhân dân thực hiện quyền bầu cử dân chủ, đúng quy định. Trong thành công đó có sự đóng góp quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền với phương châm “Tuyên truyền đi trước một bước”…

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh; các cơ quan, đơn vị thành viên Tiểu ban Tuyên truyền đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử; đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan thông tấn báo chí, các cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp và hệ thống thông tin truyền thông cơ sở đã chủ động xây dựng chuyên mục, sản xuất, khai thác tin, bài; tổ chức tốt công tác tuyên truyền bầu cử. Đặc biệt Báo Điện Biên Phủ đặt baner, mở chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; đăng tải gần 1.000 tin, bài, các thông tin về hoạt động giám sát triển khai công tác bầu cử, quyền và trách nhiệm của công dân trong phát huy quyền làm chủ, công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử; không khí, kết quả bầu cử… Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cập nhật liên tục thông tin về công tác triển khai bầu cử trên các bản tin thời sự tổng hợp hàng ngày. Sản xuất và phát sóng hơn 1.300 tin, bài bằng 3 thứ tiếng. Mở chuyên mục “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trong chương trình thời sự, phát thanh; tổ chức 10 cuộc giao lưu, tọa đàm.

Các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh, khu vực Tây Bắc cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh với hơn trăm tin, bài; trong đó có nhiều bài viết sâu, phản ánh đa chiều với cái nhìn khách quan, đúng luật về cuộc bầu cử. Đặc biệt là việc tổ chức cuộc bầu cử an toàn, tiết kiệm, thành công trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt. Sở Thông tin và Truyền thông biên tập, đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở; sản xuất 2 chương trình phát thanh với thời lượng 15 phút/chương trình, phát hành 139 đĩa CD gửi tuyên truyền trên sóng truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các đài truyền thanh cơ sở cấp xã, phường, thị trấn…

Cùng với đó, công tác tuyên truyền miệng được các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tổ chức dưới nhiều hình thức. Như hội nghị tuyên truyền trong Đảng, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt thường kỳ của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp... để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị, kết quả cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn toàn tỉnh được chú trọng. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng, thay mới nội dung các cụm cổ động trực quan cố định; dựng cụm cổ động lưu động; cụm cờ hồng; in áp phích tuyên truyền; căng treo khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử. Riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thay mới nội dung 5 cụm cổ động tấm lớn cố định, dựng 12 cụm cổ động di động. Tổ chức 11 buổi chiếu phim tại các trường THPT và các xã, phường và 382 buổi chiếu phim lưu động tuyên truyền phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại các xã vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Tổ chức 26 buổi biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động với chủ đề “Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; 32 buổi tuyên truyền cổ động mặt đường và phục vụ các xã thuộc huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo và các xã, phường thuộc địa bàn TP. Điện Biên Phủ… UBND các huyện, thị xã, thành phố đã dựng và thay thế 81 pano tấm lớn, 417 pano tấm nhỏ; thực hiện căng treo hơn 2.245 băng rôn, khẩu hiệu; 2.635 dây cờ trang trí; 3.202 cờ chuối ngũ sắc; tuyên truyền hơn 460 lượt xe loa lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng… Chỉ đạo đơn vị cơ sở hướng dẫn nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn, tranh cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Thông qua các hoạt động tuyên truyền bầu cử đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta. Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác