Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Quy chế quản lý, sử dụng ‘Quỹ vì biển, đảo Việt Nam’

10:40 - Thứ Sáu, 28/06/2019 Lượt xem: 2743 In bài viết
Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” vừa ban hành quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” (Quỹ).

Theo đó, Quỹ do các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; trong đó, tập trung ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược.

 

Ảnh minh hoạ.

Quỹ tổ chức và hoạt động phi lợi nhuận theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền. Quỹ công khai kết quả huy động, quản lý, sử dụng và thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật; không được lợi dụng hoạt động của Quỹ để thu lợi cho tổ chức, cá nhân trái với mục đích của Quỹ.

Liên quan đến việc sử dụng Quỹ, quyết định nêu rõ: Quỹ chi theo kế hoạch hỗ trợ các chương trình dự án đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; hỗ trợ mua sắm vật chất hậu cần, bảo đảm tăng gia sản xuất; hỗ trợ mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của quân, dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc;

Hỗ trợ thực hiện chính sách hậu phương gia đình đối với quân, dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; chi tiếp nhận, vận chuyển (chi phí thuê kho, bến bãi, đóng gói, vận chuyển)…

Trước đó, tháng 10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1365/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Mục tiêu nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo Việt Nam nói chung, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nói riêng; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xã hội hoá nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của cộng đồng xã hội tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Quốc phòng quản lý, điều hành Quỹ.

Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ là lãnh đạo Bộ Quốc phòng phụ trách về biển, đảo. Phó Trưởng Ban thường trực là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Phó Trưởng Ban là Chính ủy Quân chủng Hải quân và 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận