Trả lời kiến nghị cử tri

11:18 - Thứ Hai, 04/12/2017 Lượt xem: 5021 In bài viết
Cử tri xã Pa Tần (huyện Nậm Pồ) kiến nghị: Hiện nay, cột thu phát sóng điện thoại di động ở đầu bản Pa Tần đang gần khu dân cư, khi mất điện, máy nổ phục vụ cột thu phát sóng rất ồn, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Viễn thông Ðiện Biên xem xét di chuyển cột thu phát sóng cách xa khu dân cư và lên vị trí cao hơn.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Viễn thông Ðiện Biên giải trình; lập phương án triển khai. Viễn thông Ðiện Biên đã báo cáo Tập đoàn VNPT và tiến hành nhiều đợt khảo sát vị trí để di chuyển trạm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do khu vực xã bị chia cắt rất phức tạp, đồi núi rất cao và hiểm trở, dân cư phân tán, điều kiện về hạ tầng điện và đường còn rất khó khăn; nếu di chuyển sang vị trí khác sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành khai thác cũng như hoạt động ổn định của trạm và chất lượng dịch vụ. Viễn thông Ðiện Biên sẽ thay thế máy phát điện có vỏ giảm âm siêu chống ồn, đảm bảo theo yêu cầu của cử tri và có phương án vận hành theo thời gian ban ngày, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân quanh khu vực. Ðồng thời Viễn thông Ðiện Biên đang thực hiện khảo sát, xây dựng thêm một vị trí trạm BTS tại địa bàn xã để nâng cao chất lượng phục vụ của nhà mạng.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác