30/35 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra

02:33 - Thứ Năm, 07/12/2017 Lượt xem: 2321 In bài viết
ĐBP - Đó là kết quả khả quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đánh giá tại phiên làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XIV diễn ra sáng nay (7/12).

 

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018.

Theo báo cáo, năm 2017 mặc dù bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã ghi nhận kết quả khả quan trên các lĩnh cực. Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá so sánh năm 2010) đạt 9.719,119 tỷ đồng, tăng 7,09% so với thực hiện năm 2016, vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh và kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,76%, giảm 1,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 22,34%, giảm 0,46%; dịch vụ chiếm 54,29%, tăng 2,48% (so với năm 2016). GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 24,15 triệu đồng/người/năm, tăng 9,96% so với năm 2016. Dự ước tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 là 8.703,47 tỷ đồng, đạt 111,87% dự toán. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.054,247 tỷ đồng, đạt 100,17% dự toán giao; trong đó thu nội địa ước thực hiện 1.038,5 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm: Di dân TĐC Thủy điện Sơn La; Đề án 79; Chương trình MTQG xây dựng NTM; Dự án đường 60m và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m; Dự án đường Võ Nguyên Giáp; Chương trình phát triển đô thị vay vốn WB... tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Có 30/35 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đạt được kết quả ban đầu, từng bước hình thành mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, nhất là vốn đầu tư từ doanh nghiệp và người dân; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán; cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực với nhiều hình thức (đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư theo hình thức BT, BOO...); đảm bảo an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ, giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trong năm tới.

Cũng tại phiên làm việc đầu tiên, đại biểu nghe thêm 8 báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra báo cáo, tờ trình của các Ban HĐND tỉnh liên quan đến các vấn đề: Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 – 2016 và năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí phân loại các xã đặc biệt khó khăn và tiêu chí phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020; ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

Chiều nay (7/12), đại biểu tiếp tục nghe và nghiên cứu báo cáo, tờ trình tại hội trường.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận

Tin khác