Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV

Đại biểu tiếp tục nghe và nghiên cứu báo cáo, tờ trình

05:42 - Thứ Năm, 07/12/2017 Lượt xem: 4015 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình của ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV, chiều nay (7/12), đại biểu dành toàn bộ thời gian tập trung nghe, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. 

Toàn cảnh kỳ họp.

Trong đó, UBND tỉnh thông qua 1 báo cáo về rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018; trình 9 tờ trình liên quan đến các vấn đề: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình  nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế); Phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2017- 2020; Quy định về thời gian gửi báo cáo, mẫu biểu đảm bảo lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp; Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù năm 2018; Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh; Quy định về xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên.

Theo đó, tại Tờ trình về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh dự kiến sẽ áp dụng mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế, với mục đích nhằm bình đẳng về giá, không phân biệt về giá giữa khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế và người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời thúc đẩy nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Để giảm bớt khó khăn cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế (quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí đối với người thuộc hộ nghèo có thẻ BHYT); đồng thời để đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giữa hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế, hộ cận nghèo với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế), UBND tỉnh trình tờ trình Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong đó, dự kiến sẽ hỗ trợ 100% (ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương hỗ trợ 30%) cho các đối tượng là người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) được quy định tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ. Theo ước tính, riêng năm 2018 sẽ có khoảng 2.016 người nghèo đa chiều được thụ hưởng chính sách này. Nếu được thông qua, quy định sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2020.

Để đảm bảo thực hiện tỷ lệ tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Kết luận số 17-KL/TW; đồng thời tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả số biên chế công chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, tại tờ trình về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018, UBND tỉnh dự kiến tổng giao 1.263 biên chế cho các sở, ban, ngành tỉnh, giảm 32 biên chế so với năm 2017; 985 biên chế cho các huyện, thị xã, thành phố, giảm 26 biên chế so năm 2017. Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù, UBND tỉnh dự kiến giao 21.727 người, giảm 400 người (tương đương 1,75%).

Ngày mai (8/12), đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ. 

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận

Tin khác