Xã luận

Vững tin trên chặng đường mới

09:32 - Thứ Sáu, 29/12/2017 Lượt xem: 1635 In bài viết
ĐBP - Nhìn lại chặng đường phấn đấu của năm 2017, đây là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như: sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công hạn chế, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự chung sức, đồng lòng quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt đươc những thành tựu khá ấn tượng, đưa Ðiện Biên vững bước đi lên với khí thế mới. 

Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục vượt ngưỡng trên 1.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức cao do huy động tốt các nguồn lực từ khu vực tư nhân đạt 101,71% kế hoạch; môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện mạnh mẽ; năm 2016 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tăng 13 bậc xếp thứ 23/63 tỉnh, thành; chỉ số cải cách hành chính tăng 22 bậc, xếp thứ 42/63 tỉnh thành trong cả nước. Cùng với đó văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống của nhân dân được nâng lên; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng... Ðó là những tín hiệu vui góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Ðảng với nhân dân.

 
2018 là năm “bản lề” trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020. Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phát huy kết quả đạt được của năm 2017 sẽ là tiền đề quan trọng để Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững niềm tin, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nữa nhằm tạo ra những bứt phá mới; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2018 góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết XII của Ðảng, nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh đề ra.
Báo Điện Biên Phủ
Bình luận

Tin khác