Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018

09:40 - Thứ Sáu, 29/12/2017 Lượt xem: 1761 In bài viết
ĐBP - Trong 2 ngày 28 - 29/12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và các địa phương về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... gần 6.000 đại biểu tại các điểm cầu. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu Ðiện Biên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2017, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, phức tạp, hạn chế, nhất là tình trạng thiên tai nặng nề, nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Nhưng với quyết tâm, kiên định, chúng ta đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng đạt 6,81%, chủ yếu nhờ tiềm năng, lợi thế, chứ không đến từ khai khoáng. Môi trường kinh doanh chuyển đổi tích cực. Sự tăng trưởng vượt bậc của chỉ số chứng khoán cho thấy niềm tin của xã hội, thị trường, doanh nghiệp vào kinh tế Việt Nam ngày càng bền vững. Nhiều đại án tham nhũng được xử lý nghiêm minh, lấy lại niềm tin trong nhân dân, từ đó tạo niềm tin ngày càng lớn hơn về đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, phát triển.

 

Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu Ðiện Biên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại như: Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chưa bền vững, xử lý nợ xấu còn hạn chế, còn nhiều doanh nghiệp thua lỗ... Quy mô nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, cải cách hành chính còn bất cập, tái cơ cấu kinh tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Do đó, Chính phủ, các bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân và nhân dân các dân tộc cần tiếp tục cố gắng, phát huy các thành tựu đã đạt được để tạo sự phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Vấn đề mấu chốt là con người, muốn tái cơ cấu thành công, muốn khắc phục những hạn chế yếu kém thì trước hết phải bố trí lại đội ngũ cán bộ, tái cơ cấu bộ máy, con người. Phải phát huy những cán bộ, con người tốt, năng động, phù hợp với công việc. Thủ tướng cho rằng: Năm 2018 cần tiếp tục quyết liệt: kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng nền công vụ trong sạch, quyết tâm loại trừ tham ô, nhũng nhiễu. Hãy hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp thời cơ vươn lên. Cán bộ nào lơ là thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt huyết cần thay thế ngay.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo tóm tắt về: Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; tình hình thực hiện Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; công tác rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành về môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0; kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2017; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017.

Chính phủ xác định phương châm hành động năm 2018 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Ðẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Dự thảo Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Ðồng thời, Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện 242 nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các địa phương và bộ, ngành sẽ tập trung thảo luận, góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, từ đó thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận