Thư Chúc mừng

08:36 - Thứ Sáu, 12/10/2018 Lượt xem: 2441 In bài viết

Thân gửi: Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Ðiện Biên!

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp không ngừng được nâng lên. Cộng đồng doanh nhân đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức và từng bước xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh; có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường, đóng góp phần lớn vào nguồn ngân sách tỉnh... Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ Quỹ Khuyến học, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai... Ðây là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả, đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà trong thời gian qua.

Các doanh nhân thân mến!

Ðảng, Nhà nước ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trong nền kinh tế, là lực lượng tiên phong tạo ra sản phẩm cho xã hội, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong thời kỳ đổi mới. Nhận thức rõ vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh, trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian qua tỉnh Ðiện Biên đã rất quyết liệt trong việc triển khai nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tích cực chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch và công bằng. Qua đó, kết quả các chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh của tỉnh đã liên tục được cải thiện. Cụ thể là năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh đạt 60,57 điểm, xếp hạng 48/63, tỉnh thành phố (tặng 5 bậc so với năm 2016); chỉ số cải cách hành chính đạt 24/63, tỉnh thành phố tăng 18 bậc (tăng 18 bậc so với năm 2016); chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2017 đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố.

Các doanh nhân thân mến!

Xác định “Doanh nghiệp Việt Nam là động lực phát triển kinh tế của đất nước”, vì vậy trong thời gian tới, với định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp sẽ quyết liệt và quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện chủ trương của Ðảng và Nhà nước về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát triển.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt và đồng hành cùng doanh nghiệp của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp. Tôi đề nghị và tin tưởng các doanh nhân tỉnh nhà tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tích cực mở rộng thị trường, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tận dụng cơ hội để hội nhập và phát triển, xây dựng được nhiều thương hiệu mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh lành mạnh để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Với truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, với bản chất cần cù, sáng tạo, luôn nỗ lực vươn lên của con người Việt Nam, tôi tin tưởng cộng đồng doanh nhận tỉnh Ðiện Biên sẽ đoàn kết, hợp tác, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, cùng chung sức xây dựng tỉnh Ðiện Biên ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Nhân ngày vui chung của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc toàn thể các doanh nhân tỉnh nhà sức khỏe, thành công và thịnh vượng.

Trân trọng!

Chủ tịch

Mùa A Sơn

Bình luận

Tin khác