Bộ đội biên phòng tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

09:05 - Thứ Sáu, 28/06/2019 Lượt xem: 8704 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã tăng cường các đội công tác và phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

 

Cán bộ Ðồn Biên phòng Nà Hỳ, xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) hướng dẫn người dân chăm sóc bò.

Tỉnh ta có đường biên giới dài hơn 455km, với 352 thôn, bản thuộc 29 xã biên giới trên địa bàn 4 huyện: Ðiện Biên, Nậm Pồ, Mường Nhé và Mường Chà. Dân cư khu vực biên giới chủ yếu là dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn, trong khi đó trình độ cán bộ cơ sở còn hạn chế nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hiệu quả chưa cao. Trước tình hình đó, những năm qua BÐBP tỉnh tập trung xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt; trong đó xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở là yếu tố then chốt. Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa BÐBP tỉnh với 4 huyện biên giới; chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy chế phối hợp giữa chi, Ðảng bộ các đồn biên phòng với Ðảng ủy 29 xã biên giới. Các đội công tác tăng cường xã tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở củng cố và đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý; tham mưu xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, quy hoạch nguồn cán bộ, kế hoạch phát triển đảng viên và đoàn viên, hội viên...

Từ năm 2015 đến nay, các đội công tác biên phòng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 29 xã biên giới tổ chức thành công Ðại hội Ðảng cấp cơ sở, bầu cử HÐND 3 cấp; tham mưu thành lập 102 chi bộ bản, xóa 92 bản chưa có đảng viên, bồi dưỡng kết nạp 1.384 đảng viên; củng cố 945 lượt tổ chức đảng, 686 lượt tổ chức chính trị - xã hội và đề nghị bổ sung, thay thế 397 cán bộ xã, bản.

Thực hiện nhiệm vụ phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, đến nay có 429 đảng viên BÐBP phụ trách 1.716 hộ gia đình. Từng đảng viên đã xây dựng kế hoạch, đến từng hộ gia đình để nắm tình hình, từ đó đưa ra những giải pháp xử lý hữu hiệu những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trên các lĩnh vực.

Trước đây, nhiều xã biên giới là điểm nóng về an ninh trật tự; đặc biệt, còn nhiều bản không chỉ “trắng” chi bộ mà còn “trắng” cả đảng viên. Do đó, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã triển khai không đạt hiệu quả. Thế nhưng, với sự tham gia của các đảng viên quân hàm xanh đã mang lại “làn gió mới”, góp phần nâng cao chất lượng, nề nếp sinh hoạt của các chi bộ, phong trào tại các thôn, bản; củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các xã biên giới. Nhờ đó việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch của địa phương về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh ngày càng hiệu quả hơn.

Có thể nói, việc tăng cường cán bộ đảng viên BÐBP về tham gia cấp ủy các xã biên giới (đội trưởng các đội công tác tăng cường xã giữ chức vụ Phó Bí thư Ðảng ủy xã); phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, phụ trách các hộ nghèo, gia đình chính sách đã góp phần quan trọng củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn biên giới. Ðây là một trong những yếu tố quan trọng giúp BÐBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận

Tin khác