Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

08:51 - Thứ Tư, 10/07/2019 Lượt xem: 8510 In bài viết

ĐBP - Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, những năm gần đây, Ðảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước hết, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị; xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới lãnh thổ và tính chất phức tạp về an ninh chính trị trên địa bàn hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Các cơ quan, đơn vị đa dạng hóa hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng; coi trọng giáo dục lịch sử truyền thống, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vùng đất Ðiện Biên anh hùng, từ đó vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Ðại tá Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: C.T.V

Ðảng ủy Bộ CHQS tỉnh chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng với xây dựng tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng vững mạnh, chú trọng các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ ở địa bàn trọng điểm biên giới. Ðồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW, ngày 8/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ vậy, những năm gần đây, Ðảng bộ Quân sự tỉnh luôn đạt trong sạch, vững mạnh, 100% tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém, được Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao.

Cùng với tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, Bộ CHQS tỉnh chú trọng đột phá điều chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt và thực hiện chủ trương của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, bảo đảm có cơ cấu, phân bố hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị, địa bàn. Trong đó, tập trung tinh giản biên chế ở khối cơ quan Bộ chỉ huy, ưu tiên xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều biện pháp đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, khoa học, thực hiện nghiêm và vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, phương án, địa bàn và thực tế chiến đấu. Trong đó, chú trọng huấn luyện cho bộ đội nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ… Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình, chỉ tiêu huấn luyện cho các đối tượng; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi, đơn vị an toàn. Ðây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Công tác sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ đột xuất trên giao được Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo sâu sát, thiết thực; chế độ trực chỉ huy, trực ban, phân đội trực chiến được duy trì nghiêm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, phương án chiến đấu phòng thủ, bảo vệ biên giới, động viên quốc phòng… Ðồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, ứng phó thảm họa, thiên tai, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền tuyến biên giới của tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðịa bàn biên giới của tỉnh tiếp giáp với hai nước: Trung Quốc và Lào, các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, tệ nạn xã hội,… diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, để cán bộ, chiến sĩ không bị tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường dẫn đến vi phạm kỷ luật, Bộ CHQS tỉnh chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Ðể thực hiện nhiệm vụ này, Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường giáo dục, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành cho bộ đội; đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, thực hiện hành động theo điều lệnh; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Những năm gần đây, việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều chuyển biến tiến bộ, không có vụ việc nghiêm trọng phải xử lý, vi phạm kỷ luật thông thường giảm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, công tác hậu cần, kỹ thuật cũng được Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, vật chất phục vụ kịp thời các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt, bão, cháy rừng, tìm kiếm, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Ðồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Nhờ đó, lượng dự trữ hậu cần, kỹ thuật luôn được đảm bảo đầy đủ; đời sống bộ đội không ngừng được cải thiện, tỷ lệ quân số khỏe hằng năm đạt trên 99%; vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật luôn đồng bộ, đủ về số lượng, có chất lượng cao, sẵn sàng cơ động thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Tự hào với truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Ðiện Biên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ðại tá Hoàng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bình luận

Tin khác

Back To Top