Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

09:12 - Thứ Tư, 10/07/2019 Lượt xem: 8342 In bài viết

Mùa A Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

ĐBP - Ðiện Biên là địa bàn chiến lược có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh đối với quốc gia và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và các bộ, ngành, Trung ương về mọi mặt và sự nỗ lực của địa phương nên các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội được duy trì ổn định, tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, nhiều thành phần dân tộc sinh sống, Ðiện Biên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự do các hoạt động di dịch cư tự do, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, đặc biệt là hoạt động chống phá chính quyền cơ sở của bọn phản động và các thế lực thù địch, chúng triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, đòi yêu sách thành lập “Cộng đồng Tin lành người Mông Tây Bắc”; “Nhà nước riêng”… Những yếu tố đó vừa là khó khăn, thách thức, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

 

Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại Ðại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên, giai đoạn 2013 - 2018. Ảnh: C.T.V

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khu vực phòng thủ tỉnh đối với thế trận phòng thủ Quân khu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là của Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ðảng ủy, LLVT tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là bản lĩnh chính trị được nâng cao, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xã vững chắc. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ngày càng chặt chẽ; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nhất là “thế trận lòng dân”, thế trận quân sự được củng cố, tăng cường.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, LLVT tỉnh đã tham mưu có hiệu quả việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Cơ quan quân sự các cấp đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, hội đồng nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh; giúp các ban chỉ đạo, hội đồng duy trì nền nếp hoạt động và đôn đốc việc tổ chức thực hiện ở địa phương, cơ sở. Nổi bật là Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp tham mưu, chỉ đạo tổ chức xây dựng toàn diện các thành phần thế trận khu vực phòng thủ; tổ chức thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở các địa phương đi vào chiều sâu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực biên giới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh đã phát huy tốt nhiệm vụ, chức năng “Ðội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường huấn luyện, luyện tập, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn… Ðồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tăng cường bám nắm tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm. Trên cơ sở đó, đề xuất các chủ trương, đối sách, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án tác chiến, phương án phòng, chống các tình huống về quốc phòng, an ninh; không để bị động, bất ngờ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền lãnh thổ; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về mọi mặt, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Những năm qua, LLVT tỉnh đã xây dựng lực lượng bảo đảm đúng tổ chức biên chế của Bộ Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên, cụ thể: Lực lượng thường trực đạt 91,3% trở lên, các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ A2 đạt 95% quân số trở lên; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý và sắp xếp đạt 97,84% chỉ tiêu; sắp xếp phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị dự bị động viên đạt 100%; báo động kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đạt 100% quân số; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng, đúng theo quy định hiện hành. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tập trung chỉ đạo tốt công tác đăng ký, quản lý và tuyển chọn công dân nhập ngũ; phân bổ chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với từng địa phương, gắn với địa bàn động viên; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hằng năm đạt 100% kế hoạch; chỉ đạo khảo sát đánh giá năng lực sản xuất, sửa chữa công nghiệp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm huy động công nghiệp khi có tình huống xảy ra. Ðồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm...

Phát huy vai trò là “Ðội quân công tác”, LLVT tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tuyên truyền vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, vận động quần chúng không nghe kẻ xấu xúi giục di cư tự do, không tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Ðồng thời, thực hiện có hiệu quả các phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói giảm nghèo; đưa văn hóa, y tế về thôn, bản... Những hoạt động thiết thực đó của LLVT tỉnh đã làm sáng ngời thêm bản chất, truyền thống và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần quan trọng vào xây dựng “thế trận lòng dân”, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh đã thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, đẩy mạnh hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các tỉnh Bắc Lào; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, bảo đảm đúng nguyên tắc trên tinh thần bình đẳng, đoàn kết hữu nghị, hợp tác tôn trọng lẫn nhau.

 
Ðứng trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, để tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, LLVT tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT tỉnh. Ðẩy mạnh việc đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ. Tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ theo quy hoạch, lộ trình đã xác định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp để lực lượng vũ trang tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.
Bình luận

Tin khác

Back To Top