Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Đại hội lần IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11:37 - Thứ Sáu, 22/05/2020 Lượt xem: 2562 In bài viết

ĐBP - Ngày 22/5, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh khóa IV; bầu 2 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Hoài Nam tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp và nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự 4 kỳ họp Quốc hội; tổ chức thành công 15 kỳ họp HĐND tỉnh; ban hành 161 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, xây dựng chính quyền, chính sách dân tộc...; tổ chức 115 cuộc giám sát, khảo sát tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh; tổ chức 4 phiên họp giải trình đối với Ủy viên UBND tỉnh và thủ trưởng các ngành, UBND cấp huyện có liên quan; xử lý hơn 320 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp theo thẩm quyền, chính sách, quy định; tổ chức và phục vụ tốt 46 điểm tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội...

Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và phân công công tác đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 6 đảng viên mới; chuyển sinh hoạt đi cho 8 đảng viên, tiếp nhận sinh hoạt đối với 9 đảng viên; hoàn thiện thủ tục đề nghị trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm nhiệm kỳ qua, như: Việc học tập, nghiên cứu, nắm vững nội dung nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số cán bộ, đảng viên còn chưa sâu sắc, vận dụng vào thực tế còn hạn chế; nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn đơn điệu, sinh hoạt theo chuyên đề thực hiện chưa nhiều; có một đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình bị xử lý kỷ luật Đảng...

Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đại hội đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ...

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận

Tin khác

Back To Top