Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025

11:49 - Thứ Hai, 06/07/2020 Lượt xem: 4602 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 6/7, Đảng bộ huyện Điện Biên triệu tập 255 đại biểu, trang trọng khai mạc Đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Điện Biên phát triển toàn diện, bền vững”.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Dự đại hội, về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn đại biểu các huyện, thị, thành phố tham dự. Về phía Trung ương, có đại diện lãnh đạo phụ trách địa phương của Cơ quan Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Phạm Đức Toàn nêu ra 4 nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó chỉ rõ khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thứ 2, trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các chi, đảng bộ cơ sở, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Thứ 3, Đại hội tiến hành lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Thứ 4, lựa chọn bầu đoàn đại biểu Đảng bộ huyện dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, trí tuệ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn huyện.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên khóa XIX, Bí thư Huyện ủy Điện Biên trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội. Theo đó, đánh giá nhiệm kỳ qua, đa số các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Giá trị sản xuất khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2019 (tính trên địa bàn 25 xã) đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với năm 2015; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.677 tỷ đồng, tăng 425 tỷ đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo định hướng. Năm 2020, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 23,36%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 35,09%; khu vực thương mại - dịch vụ ước đạt 41,55%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,7 triệu đồng. An ninh lương thực đảm bảo, sản lượng gạo hàng hóa tăng cả về lượng và giá trị. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Hết năm 2019 đã có 16/25 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020 phấn đấu có thêm 2 xã cơ bản đạt chuẩn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân. Các mặt văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng sự nghiệp giáo dục, y tế được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, lồng ghép với các chương trình, dự án giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,82%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quan hệ đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Các đại biểu dự đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động giám sát và phản biện xã hội được tăng cường góp phần phát hiện, giải quyết nhiều vấn đề thiết thực. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên, việc sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận: Lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch xây dựng huyện Điện Biên gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm huyện lỵ, khu vực Bản Phủ - ngã ba Pom Lót, trung tâm xã Mường Nhà... và các khu vực có tiềm năng phát triển, đặc biệt là các xã giáp với TP. Điện Biên Phủ; rà soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là các dự án đầu tư công; tập trung thực hiện hiệu quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, ngoài tỉnh. Cùng với đó tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác phụ trách địa bàn, đơn vị, lĩnh vực và hiệu quả công tác đi cơ sở, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Đại hội diễn ra trong 2 ngày (6 - 7/7) với nhiều nội dung.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác