Đồng chí Phạm Đức Toàn tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy Điện Biên

11:49 - Thứ Ba, 07/07/2020 Lượt xem: 4753 In bài viết

ĐBP - Sau 3 ngày diễn ra (5 - 7/7), Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đại hội lựa chọn bầu được 38 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới. Đồng chí Phạm Đức Toàn tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu gồm 33 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (trong đó 1 đồng chí dự khuyết).

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong phiên chính thức, Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung. Đại biểu thảo luận báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tham luận nhiều vấn đề, lĩnh vực. Và bầu chọn được những đảng viên xứng đáng vào Ban Chấp hành, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XX và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX đã bầu Ban Thường vụ với 12 đồng chí. Đồng chí Phạm Đức Toàn được tin tưởng bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy khóa mới; các đồng chí: Bùi Xuân Trường, Bùi Hải Bình được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hường được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại biểu cũng đã biểu quyết báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tham gia văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thông qua dự thảo và biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Theo đó mục tiêu, nhiệm vụ chung 5 năm 2020 - 2025 được đề ra là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần xây dựng huyện Điện Biên phát triển toàn diện, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới”. Mục tiêu, nhiệm vụ được cụ thể hóa với 19 chỉ tiêu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yểu. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, bao gồm: Từng bước đầu tư hình thành các khu đô thị, khu dân cư mới; đẩy mạnh thực hiện đề án tài cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top