Luân chuyển cán bộ ở Mường Nhé

08:28 - Thứ Tư, 15/09/2021 Lượt xem: 1335 In bài viết

ĐBP - Là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ một số xã trên địa bàn huyện Mường Nhé còn yếu, do đó việc triển khai, thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước còn hạn chế. Trước thực trạng đó, những năm qua, huyện Mường Nhé đã tăng cường luân chuyển cán bộ có trình độ, năng lực về giữ các chức vụ chủ chốt ở xã. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; đồng thời nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thực hiện sự phân công, cách đây gần 1 năm, khi đang là Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Nhé, ông Vũ Bảo Trung được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm. Ngay sau khi được điều động về xã, ông Trung đã sớm tiếp cận với công việc, hòa nhập với cuộc sống người dân, thường xuyên bám sát ở cơ sở, học hỏi, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên và tham vấn kinh nghiệm của cán bộ, công chức địa phương… Ông Trung nắm bắt chắc tình hình địa bàn, cùng tập thể lãnh đạo UBND xã chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. Đặc biệt trong thời gian qua đã cùng với cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vừa triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Để làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, huyện Mường Nhé xây dựng kế hoạch luân chuyển dựa trên yêu cầu thực tế của huyện và các xã để lựa chọn cán bộ cũng như chọn đơn vị luân chuyển cán bộ; dự kiến thời gian luân chuyển và đặc biệt là hướng bố trí sử dụng sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ để cán bộ được luân chuyển yên tâm nhận nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, huyện Mường Nhé đã luân chuyển, điều động trên 20 lượt cán bộ, công chức cấp huyện giữ các vị trí chủ chốt ở các xã. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, từng bước khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín ở cơ sở góp phần đào tạo, rèn luyện thử thách cán bộ trong thực tiễn. Cùng với đó, huyện Mường Nhé đã coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và sử dụng cán bộ, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức. Hàng năm, huyện đều cử cán bộ đi học, đào tạo tại huyện và tỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực tế cho thấy, việc luân chuyển cán bộ ở Mường Nhé thời gian qua đã kịp thời bổ sung đội ngũ lãnh đạo, khắc phục “khoảng trống” về nguồn cán bộ cho cơ sở. Các đồng chí được luân chuyển đã nhanh chóng tiếp cận với điều kiện, môi trường làm việc mới, phát huy được khả năng công tác và vai trò, trách nhiệm của mình, kịp thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Số cán bộ luân chuyển của huyện trong thời gian qua đến nay đã trưởng thành, vững vàng và tự tin, giải quyết công việc hiệu quả hơn. Tại các xã có cán bộ luân chuyển đến, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị… có chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành từng bước được chấn chỉnh, đi vào nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm dân chủ.

Để thực hiện tốt công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở trong những năm tiếp theo, cần nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tránh tư tưởng cục bộ địa phương. Đồng thời tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ, bổ sung, mở rộng nguồn cán bộ; phát hiện, tuyển chọn nhân tố mới, xây dựng kế hoạch, phương án tăng cường cán bộ xuống cơ sở. Đặc biệt cần thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ.

Văn Tâm
Bình luận

Tin khác