Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phìn Hồ học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

09:20 - Thứ Hai, 07/11/2016 Lượt xem: 3762 In bài viết
ĐBP - Ông Vàng A Kỷ, Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) cho biết: Xác định tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, Đảng bộ xã thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy các tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể từ xã đến thôn, bản. 

Hiện nay, Đảng bộ xã Phìn Hồ có 8 chi bộ trực thuộc với 87 đảng viên. Để Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Đảng bộ xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, quần chúng nhân dân, đưa nội dung “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng và đoàn thể với nhiều hình thức tuyên truyền, như: giới thiệu nhiều tài liệu, sách, báo viết về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại... 

 
Học và làm theo Bác, người dân  xã Phìn Hồ tích cực thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong ảnh: Chị Giàng Thị Hoa, bản Đệ Tinh bán hàng cho người dân trong bản.

Cùng với đó, một số chi bộ đã vận dụng linh hoạt, gắn việc học tập và làm theo tấm gương Bác với chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội (năm 2015 đã vận động được 2 hộ hiến trên 1ha đất xây dựng trường học), thi đua lao động sản xuất… Thực hiện Chỉ thị 03, những năm qua Phìn Hồ đã phát huy được vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ xã đến thôn, bản luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đồng thời, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức... triển khai nhiệm vụ với thái độ khách quan, công tâm; tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thiếu trách nhiệm, quan liêu và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền xã. Năm 2015, Đảng ủy xã đã nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên với 100% tổ chức đảng và 90,8% đảng viên được phân tích đánh giá. Trong đó, 4 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 62 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả từ Chỉ thị 03, Đảng bộ xã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những việc làm thiết thực, được cụ thể hóa bằng hành động; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức ở từng cơ quan, đơn vị và ở cơ sở với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Công tác chỉ đạo, triển khai được Đảng ủy xã thực hiện bảo đảm tính chủ động, sáng tạo phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, các thôn, bản và từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân... Đặc biệt, kết hợp chặt chẽ việc tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của xã...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo phải toàn diện trên các mặt, như: ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; ý thức phục vụ nhân dân; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác...

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03 là động lực tiếp sức cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn, qua đó sẽ tác động tích cực tới tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến quần chúng nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top