Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

09:50 - Thứ Hai, 24/04/2017 Lượt xem: 15091 In bài viết

- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 23/4/2017.

 

- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 30/4/2017.

>> Xem truyền hình 
 
 
- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 7/5/2017.
 
 
 
- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 14/5/2017.
 
 
 
- Phát sóng lúc 20 giờ 10 phút, thứ tư, ngày 17/5/2017.
 
vtv.vn
Bình luận