Trước ngày 15-8, học sinh phải có sách giáo khoa lớp 1

15:20 - Thứ Năm, 11/06/2020 Lượt xem: 5309 In bài viết

Ngày 10-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 gửi các sở giáo dục và đào tạo; các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).

Bảo đảm số lượng sách dự phòng không dưới 2%

Yêu cầu quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị, địa phương là phải bảo đảm cung ứng kịp thời sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa trên địa bàn. Sách giáo khoa phải được cung ứng kịp thời, đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh trước ngày 15-8-2020 để chuẩn bị cho năm học mới. Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng và công tác cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn.

Các nhà xuất bản chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa, đồng thời bảo đảm sách đúng với bản mẫu đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đã được các nhà trường lựa chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà xuất bản chủ trì, phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo cam kết về số lượng sách, bảo đảm cung cấp đầy đủ sách giáo khoa và có số lượng sách dự phòng không dưới 2%. Việc cung ứng sách đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa tại địa phương phải được hoàn thành trước ngày 30-7-2020. Các nhà xuất bản có trách nhiệm thực hiện chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo phải cung cấp đúng, kịp thời số lượng đăng ký sách giáo khoa cho các nhà xuất bản; thống nhất với nhà xuất bản chọn đơn vị có chức năng và đủ năng lực cung ứng sách. Sở cũng có trách nhiệm hướng dẫn các trường trên địa bàn phối hợp với đơn vị cung ứng sách giáo khoa để bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời, có chất lượng.

Giáo viên phải được bồi dưỡng trước ngày 30-7

Một trong những công việc quan trọng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, đơn vị phải khẩn trương thực hiện là tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Các sở giáo dục và đào tạo phải chủ động phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho 100% giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-2021, thời gian hoàn thành trước ngày 30-7-2020. Bộ sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch này của địa phương.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình tổ chức bồi dưỡng, các đơn vị có chia thành 2 nhóm giáo viên để bảo đảm cho công tác bồi dưỡng chất lượng và sát đối tượng. Theo đó, nhóm 1 gồm các giáo viên dạy các môn toán, tiếng Việt, tự nhiên - xã hội, đạo đức; nhóm 2 gồm các giáo viên dạy mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, tiếng Anh.

Việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên có thể được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các nhà xuất bản cần tổ chức biên soạn bộ học liệu điện tử như: Tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, các bài dạy mẫu, học liệu bổ trợ liên quan khi sử dụng sách giáo khoa… Các tài liệu bồi dưỡng được số hóa và phải hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Giáo viên cần được nhận đủ các học liệu điện tử ít nhất 5 ngày trước khi tham gia bồi dưỡng trực tiếp để chủ động tìm hiểu và thảo luận. Các học liệu điện tử này đồng thời được sở giáo dục và đào tạo sử dụng lâu dài để phục vụ việc bồi dưỡng thường xuyên qua mạng internet cho giáo viên tại địa phương.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác