Kinh tếNông thôn mới

Hội viên nông dân Tủa Chùa chung tay xây dựng nông thôn mới

09:01 - Thứ Sáu, 24/04/2020 Lượt xem: 1199 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã tích cực vận động hội viên tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Phong trào thi đua “Nông dân Tủa Chùa chung sức xây dựng NTM” do Hội Nông dân huyện Tủa Chùa phát động đã trở thành phong trào sôi động lan tỏa toàn huyện. Kết quả từ phong trào đã góp phần phát triển hạ tầng nông thôn; nhiều mô hình sản xuất của hội viên đạt hiệu quả, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được tăng cường; đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao; cảnh quan môi trường nông thôn thay đổi theo hướng xanh - sạch - đẹp.

Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, đến nay toàn huyện đã có hơn 1.050 hộ gia đình, cá nhân hiến hơn 81ha đất và gần 6.000 ngày công để xây dựng hạ tầng giao thông; xây dựng 40 mô hình điển hình sản xuất kinh doanh giỏi. Có được kết quả đó là nhờ Hội Nông dân các cấp huyện Tủa Chùa đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế; hiến đất, đóng góp tiền, ngày công chung sức xây dựng NTM. Với nhiều hình thức đa dạng, cách làm hay như: tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức sân khấu hóa các hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, cấp phát tài liệu cho cơ sở hội, Hội Nông dân huyện còn trực tiếp triển khai nhiều mô hình “điện sáng đường làng”, “thu gom rác thải”, “Chi hội nông dân tự quản đoạn đường sáng-xanh-sạch-đẹp”...

Khuyến khích, hỗ trợ hội viên thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật cho hội viên nông dân nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Ðồng thời, tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh và nguồn của địa phương thông qua các chương trình, dự án. Ðiển hình là 2 dự án trâu sinh sản tại Bản Kép (xã Mường Ðun), dự án bò sinh sản tại thôn Cáng Tỷ (xã Sín Chải) với tổng nguồn vốn 500 triệu đồng từ ngân sách huyện; dự án chăn nuôi lợn sinh sản tại thị trấn với kinh phí 300 triệu từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh... Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý và duy trì hoạt động của 55 tổ vay vốn tại 11 xã với tổng số tiền dư nợ gần 77 tỷ đồng, giải quyết cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tủa Chùa cho biết: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động đã giúp hội viên và nhân dân hiểu được người thụ hưởng trực tiếp kết quả xây dựng NTM chính là người dân nên họ đã hưởng ứng tích cực. Nhiều hội viên nông dân đã tự nguyện hiến đất, tự giác giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền và ngày công tham gia làm đường bê tông; sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản...

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp hội nông dân huyện Tủa Chùa đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn. Mục tiêu trong thời gian tới của các cấp hội là tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; vận động hội viên phát sản xuất, nỗ lực cùng đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế, văn hóa, xã hội có hiệu quả; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

Lan Phương
Bình luận