Phổ biến pháp luật cho báo cáo viên và lãnh đạo các địa phương

18:06 - Thứ Năm, 23/09/2021 Lượt xem: 2180 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (23/9), Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật năm 2021 cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên cấp huyện và tương đương. Hội nghị được thực hiện trực tuyến đến 10 huyện, thị xã trên toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Tư pháp.

Đại biểu được giới thiệu các nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định và thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Giới thiệu bộ pháp điển về pháp luật Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

Hoạt động nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục trong pháp luật; các phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mẫu số, mẫu giấy tờ; cách sử dụng dụng bộ pháp điển Việt Nam, xử lý vi phạm hành chính, qua đó khắc phục tối đa những hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật trên thực tế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tin, ảnh: Mai Khôi
Bình luận

Tin khác