Chi trả đầy đủ, kịp thời cho công tác cai nghiện ma túy

08:48 - Thứ Tư, 17/11/2021 Lượt xem: 2072 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh ta đã và đang đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ người nghiện giảm qua các năm. Để có được kết quả đó, ngoài đẩy mạnh việc tuyên truyền, các cấp, ngành, địa phương đã bố trí nguồn kinh phí, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Học viên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tích cực tham gia học nghề, lao động sản xuất.

Đến hết tháng 5/2021 toàn tỉnh có 8.895 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện ma túy cho 1.694 lượt người; riêng năm 2021 (tính đến ngày 15/9) toàn tỉnh tổ chức cai nghiện cho 767 lượt người. Để có được kết quả đó, từ năm 2020 đến nay các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí kinh phí để chi hỗ trợ tiền thuốc điều trị cắt cơn, tiền ăn, tiền vận chuyển cho 701 đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng thuộc hộ nghèo là trên 455 triệu đồng (năm 2020 trên 221 triệu đồng; năm 2021 (tính đến ngày 15/9) là trên 234 triệu đồng.

Đối với thực hiện chế độ hỗ trợ, các khoản đóng góp với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, theo ông Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho đối tượng cai nghiện bắt buộc và tự nguyện thuộc diện được hỗ trợ theo quy định với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2020 - 30/8/2021 các khoản đóng góp của học viên cũng được gia đình thực hiện đầy đủ để chi cho học viên theo quy định của tỉnh (tổng số tiền đóng góp là hơn 400 triệu đồng).

Cùng với việc thực hiện quy định hỗ trợ người cai nghiện ma túy, đa số các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí kinh phí hỗ trợ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng như: Chi lập hồ sơ; chế độ họp thẩm tra, xét duyệt hồ sơ; tiền nước uống, xét duyệt hồ sơ; hỗ trợ công tác quản lý, hỗ trợ cho cán bộ tham gia điều trị, quản lý, bảo vệ người cai nghiện ma túy trong thời gian điều trị cai nghiện ma túy tập trung tại cộng đồng... Từ 2020 đến nay, các huyện, thị xã, thành phố đã chi hỗ trợ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, dự ước hơn 420 triệu đồng.

Tại huyện Điện Biên, tổng số người nghiện ma túy trong 2 năm 2020 - 2021 có hồ sơ quản lý là 2.162. Đánh giá của các cơ quan quản lý, tình trạng người nghiện ma túy ngày càng tăng, đặc biệt họ sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy (chủ yếu là hêrôin và hồng phiến). Nguồn kinh phí thực hiện qua các năm: Năm 2020 gần 69 triệu đồng; 9 tháng của năm 2021 trên 12 triệu đồng. Trong 2 năm (2020 - 2021) huyện không có người cai nghiện tại trung tâm. Đối với cai nghiện tự nguyện tại gia đình là 125 người, huyện đã hỗ trợ chi lập, thẩm tra hồ sơ cai nghiện tại gia đình (trên 2,2 triệu đồng); hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn về tâm lý, xã hội cho người cai nghiện ma túy (trên 37 triệu đồng); hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (gần 11 triệu đồng); chi tiền hỗ trợ điều trị cắt cơn cho người thuộc đối tượng chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội...

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số huyện, thị xã chưa bố trí nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ đủ các nội dung cho cán bộ tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Đơn cử như tại huyện Mường Nhé hiện không chi trả chế độ họp xét duyệt hồ sơ, nước uống họp xét duyệt hồ sơ cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tập trung tại cộng đồng... Vì thế, vừa qua tại buổi làm việc với UBND huyện Mường Nhé, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội (HĐND) tỉnh đề nghị huyện Mường Nhé cần bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác cai nghiện, nhất là thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chi trả chế độ chính sách cho các tổ, thành viên làm công tác cai nghiện theo Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong việc thực hiện các mục chi.

Có thể khẳng định, việc thực hiện hiệu quả các mô hình, duy trì hoạt động câu lạc bộ sau cai nghiện... Nhất là việc bố trí nguồn kinh phí, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về hỗ trợ công tác cai nghiện đã góp phần giảm thiểu tình trạng người nghiện ma túy; bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời tạo điều kiện, cơ hội để người nghiện từ bỏ con đường lầm lỡ, hòa nhập xã hội.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận

Tin khác