Y tếSức khỏe

Tập trung mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGÐ/chăm sóc SKSS

09:07 - Thứ Sáu, 19/01/2018 Lượt xem: 4081 In bài viết
ĐBP - Năm 2017 Mặc dù kinh phí Chương trình Mục tiêu y tế - dân số cấp muộn, kinh phí địa phương hỗ trợ hạn hẹp song ban lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (KHHGÐ) đã tích cực tham mưu và chỉ đạo triển khai các hoạt động dân số - KHHGÐ trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Bằng nhiều hình thức với các nội dung phù hợp, công tác truyền thông trực tiếp được tổ chức thường xuyên tại địa bàn có mức sinh cao, vùng dân tộc thiểu số, đối tượng khó tiếp cận với các nội dung, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác dân số - KHHGÐ; dân số và phát triển. Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng được tăng cường; tuyên truyền qua mạng xã hội, vận động tham gia cuộc thi “Yêu an toàn - Vạn điều hay”, “Phát huy vai trò của người cao tuổi” trên mạng xã hội…

Trong năm đã tổ chức 2 đợt Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGÐ đến vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn được triển khai tại 52 xã trên địa bàn 8 huyện đạt 90,03% kế hoạch.

Số người mới sử dụng biện pháp tránh thai 24.484/23.505 đạt 104,2% kế hoạch, tỷ suất sinh 24,6%o, 23,3%o giảm 0,5%o so với năm 2016; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chung là 22,11% giảm 3,47% so với năm 2016, trong đó vi phạm chính sách là 20% (giảm 0,9% so với năm 2016), tỷ số giới tính khi sinh 109,7 trẻ trai/100 trẻ gái (tăng 1,2 điểm so với năm 2016), tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai đạt 67%. Hoạt động sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh được quan tâm triển khai, sàng lọc sơ sinh 557 ca, phát hiện 27 ca dương tính nghi thiếu men G6PD. Sàng lọc chẩn đoán trước sinh 675 ca, phát hiện 3 ca thai dị dạng bẩm sinh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác dân số - KHHGÐ cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức: mức sinh còn cao đặc biệt ở vùng sâu, vùng khó khăn; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên ở một số nơi có chiều hướng gia tăng; chất lượng dân số thấp; tỷ lệ trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh và trẻ bị suy dinh dưỡng còn khá cao; tỷ số giới tính khi sinh ở mức báo động, tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống còn tồn tại ở đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng cũng đang là một bài toán khó đang đặt ra cần giải quyết. Ðể thực hiện tốt Nghị quyết số 21 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác Dân số trong tình hình mới, năm 2018 và những năm tiếp theo hệ thống Dân số của tỉnh cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:                     Cùng với sự tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Ðảng, chính quyền, huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện công tác dân số - KHHGÐ còn phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường sự phối hợp của các cấp các ngành, đoàn thể nhân dân tham gia thực hiện công tác dân số - KHHGÐ.

Bên cạnh đó phối hợp với các đơn vị trong ngành mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGÐ/chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS). Tăng cường đẩy mạnh tiếp thị xã hội/xã hội hóa nhằm đa dạng hóa phương tiện tránh thai cung ứng kịp thời đến đối tượng sử dụng. Ðồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi... nhằm nâng cao chất lượng dân số. Mặt khác đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - KHHGÐ tới mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức giáo dục kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản, giới, bình đẳng giới phù hợp với lứa tuổi vị thành niên/ thanh niên trong trường học. Ưu tiên lựa chọn những phương pháp truyền thông trực tiếp hiệu quả phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai tốt các hoạt động truyền thông nhân ngày Dân số thế giới (11/7) và Dân số Việt Nam (26/12), tháng hành động quốc gia về Dân số...

Ðơn vị cũng chỉ đạo triển khai 2 đợt Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGÐ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch chiến dịch năm, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ ngành giao năm 2018.

Ðể giảm bớt khó khăn trong quá trình triển khai công tác dân số - KHHGÐ trên địa bàn tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo, thời gian tới rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các ban ngành đoàn thể để công tác Dân số - KHHGÐ đạt được kết quả theo kế hoạch được giao và hoàn thành kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số và sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Góp phần tích cực trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

BS. Vũ Thị Thùy (Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh)
Bình luận