Tuyển dụng tư vấn

12:00 - Thứ Sáu, 28/08/2015 Lượt xem: 795 In bài viết
Tuyển dụng 01 tư vấn: Nghiên cứu về việc phân cấp, trao quyền trong thực hiện các  mô hình giảm nghèo và các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn:

- Xây dựng đề cương nghiên cứu.

- Phối hợp tổ chức hội thảo thông qua Báo cáo nghiên cứu và Dự thảo văn bản về tăng cường phân cấp, trao quyền tại Điện Biên

- Hỗ trợ BQLDA dự án và tổ tư vấn cấp tỉnh xây dựng 01 văn bản về việc tăng cường phân cấp, trao quyền trong thực hiện các mô hình giảm nghèo và các công trình xây dựng CSHT quy mô nhỏ giai đoạn 2016-2020 với sự đồng thuận của các cấp, các ngành.

3. Sản phẩm mong đợi:     

- Hỗ trợ BQLDA dự án và tổ tư vấn cấp tỉnh xây dựng 01 văn bản về việc tăng cường phân cấp, trao quyền trong thực hiện các mô hình giảm nghèo và các công trình xây dựng CSHT quy mô nhỏ giai đoạn 2016-2020 với sự đồng thuận của các cấp, các ngành.

4. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của tư vấn:                                                                      

- Có trình độ thạc sỹ về các lĩnh vực liên quan tới nội dung nghiên cứu.

- Có kinh nghiệm thực tế về phân cấp, trao quyền trong thực hiện các công trình xây dựng CSHT và mô hình giảm nghèo của chương trình MTQG GNBV 2012-2015 ;

- Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến giảm nghèo cho đồng bào DTTS và miền núi. 

- Có kinh nghiệm về đánh giá và vận động chính sách giảm nghèo;

5. Thời gian và kế hoạch triển khai nhiệm vụ:

Sẽ bắt đầu hoạt động nghiên cứu từ ngày 29 tháng 7 năm 2015 và kết thúc trước ngày 20/9 năm 2015

6. Phí tư vấn:                                                                                                                

- Số ngày làm việc được tính phí dự kiến (Số ngày nghiên cứu ấn định sau khi xem xét đề xuất của tư vấn): 16 ngày

- Phí tư vấn: Thỏa thuận dựa trên định mức chi tiêu UN-EU năm 2015 và kinh nghiệm của tư vấn

7. Chế độ ăn nghỉ và đi lại: Theo định mức                     

9. Hỗ trợ:                                                                                                      

Dự án sẽ cung cấp các hỗ trợ về hành chính cần thiết để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.

10. Hồ sơ yêu cầu:                                                                                                       

- Hồ sơ gồm các tài liệu sau:

- Thư bày tỏ quan tâm;Sơ yếu lý lịch của ứng viên nêu rõ quá trình, kinh nghiệm công tác; Đề xuất nội dung, Chương trình nghiên cứu, phương pháp tổ chức nghiên cứu.

11. Liên Hệ

Tư vấn gửi  hồ sơ quan tâm cho BQLDA thông qua các địa chị sau:

- Ông: Phạm Quang Hùng - GĐ BQL Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Điện Biên

+ Email:phamquanghung117@gmail.com

+ Hạn nộp hồ sơ: Kể từ ngày đăng tuyển đến khi nhận được hồ sơ đạt yêu cầu.Hồ sơ của ứng viên sẽ được Ban QLDA đánh giá và xét chọn theo các tiêu chí phù hợp. Kết quả đánh giá và xét chọn sẽ được thông báo cho các ứng viên khi nhận được hồ sơ đạt yêu cầu.

Bình luận