Sở tư pháp tỉnh điện biên

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức

12:00 - Thứ Tư, 30/12/2015 Lượt xem: 4769 In bài viết

1.     Vị trí, tiêu chuẩn tuyển dụng

- 01 biên chế công chức ( Vị trí làm việc: Chuyên viên tổng hợp tại Văn phòng Sở; Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Chuyên ngành: Luật hoặc xã hội.

- 01 biên chế viên chức ( Vị trí làm việc: Tại Phòng Công chứng số 1;  Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Chuyên ngành: Luật hoặc Tài chính – Ngân hàng.

2. Điều kiện tuyển dụng

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

+ Đối với công chức: Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

+ Đối với viên chức: Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

* Ưu tiên người được đào tạo chính quy; có kinh nghiệm thực tiễn hoạt động ở lĩnh vực, nhiệm vụ cần đảm nhiệm.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm các loại giấy tờ sau

 - Đơn đăng ký dự tuyển:

+ Đối với công chức: Theo mẫu quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV;

+ Đối với viên chức: Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của  vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Hai phong bì có 02 ảnh 3x4 , có ghi rõ địa chỉ người nhận

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian:

+ Đối với hồ sơ dự tuyển công chức: 30 ngày kể từ ngày 30/12/2015 (nhận hồ sơ theo giờ hành chính).

+ Đối với hồ sơ dự tuyển viên chức: 20 ngày kể từ ngày 30/12/2015 (nhận hồ sơ theo giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

5. Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển

6. Nội dung xét tuyển

- Xét kết quả học tập của người dự tuyển

- Kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

                                                                                           Giám đốc - Lê Đình Thu

Bình luận