Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019

09:01 - Thứ Tư, 09/01/2019 Lượt xem: 4147 In bài viết

1. Lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh (HKD) áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NÐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

- HKD được miễn lệ phí môn bài gồm: HKD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; HKD không thường xuyên khai thuế theo từng lần phát sinh; hộ không có địa điểm kinh doanh cố định.

- Mức thu đối với HKD không thuộc diện được miễn lệ phí môn bài như sau:

+ HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 300 - 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 100 - 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

- HKD không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2018 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2019 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2019 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn.

- HKD hoạt động hoặc mới ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2019 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng cuối năm 2019 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế: Thời hạn gửi thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/1/2019 và thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2019. Trường hợp HKD mới ra kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

2. Khai thuế khoán

- HKD khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11 - 5/12/2018, cụ thể:

+ Ðối với HKD không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Ðối với HKD có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QÐ-TTG ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ðối với hộ khoán sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2019 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

 (Còn nữa)

TTHT
Bình luận