Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019 (Tiếp theo kỳ trước)

10:39 - Thứ Tư, 30/01/2019 Lượt xem: 4769 In bài viết

6. Tiếp nhận ý kiến phản hồi

Hộ kinh doanh (HKD) nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán thì liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp theo các cách sau:

Liên hệ trực tiếp với đội thuế liên xã phường.

Liên hệ trực tiếp với bộ phận “Một cửa” của chi cục thuế.

Gọi điện thoại đến bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của chi cục thuế được niêm yết công khai tại bộ phận “Một cửa” của chi cục thuế.

Gửi văn bản đến cơ quan thuế các cấp.

Gửi ý kiến theo hòm thư điện tử của chi cục thuế được niêm yiết công khai tại bộ phận “Một cửa” của chi cục thuế.

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải đáp chậm nhất là trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi

Ðể biết thông tin người nộp thuế có thể truy cập địa chỉ: http://gdt.gov.vn; http://kekhaithue.gdt.gov.vn

7. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NÐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay cho hóa đơn giấy. Ðể triển khai Nghị định số 119/2018/NÐ-CP, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn để triển khai thí điểm tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc chậm nhất trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định số 119/2018/NÐ-CP có hiệu lực.

Trong thời gian từ 1/11/2018 - 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã, nếu hộ, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NÐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NÐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ thì hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NÐ-CP cùng với việc nộp báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu số 01/BC-SDHÐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Ðối với hộ, cá nhân kinh doanh chưa áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử thì vẫn áp dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NÐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NÐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đến ngày 31/10/2020. Kể từ ngày 1/11/2020 các Nghị định số 51/2010/NÐ-CP Nghị định số 04/2014/NÐ-CP hết hiệu lực thi hành.

TTHT
Bình luận