Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Một số quy định về hóa đơn điện tử

08:25 - Thứ Tư, 08/05/2019 Lượt xem: 7961 In bài viết
ĐBP - Hóa đơn điện tử (HÐÐT) ra đời không những giúp các cơ quan, doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa mà còn giúp cho các đơn vị tận dụng được tối đa hiệu suất làm việc, tiết kiệm được rất lớn chi phí và thời gian. Ngày 12/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/NÐ-CP quy định về HÐÐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018. Theo quy định tại khoản 2, Ðiều 35 của Nghị định 119/NÐ-CP thì “việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 1/11/2020”.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 89/QÐ-BTC ngày 8/1/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, trong đó giao Tổng Cục Thuế thực hiện mở rộng áp dụng HÐÐT, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Hiện tại trên địa bàn cả nước và địa bàn tỉnh Ðiện Biên đã có một số đơn vị thực hiện áp dụng hình thức HÐÐT. Vì vậy các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh cần nghiên cứu cập nhật các thông tin về HÐÐT.

- HÐÐT là gì:                    

HÐÐT là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử.

- Các loại hóa đơn điện tử:

+ Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

+ Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

+ Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử…

- Hình thức HÐÐT:        

+ HÐÐT không có mã xác thực của cơ quan thuế là HÐÐT do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã xác thực của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

- HÐÐT có mã xác thực của cơ quan thuế là HÐÐT được cơ quan thuế cấp mã xác thực trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

- Các trường hợp sử dụng HÐÐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

+ Các trường hợp được sử dụng HÐÐT không có mã xác thực của cơ quan thuế: doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực về điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập HÐÐT đáp ứng lập, tra cứu HÐÐT, lưu trữ dữ liệu HÐÐT theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu HÐÐT đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng HÐÐT không có mã xác thực của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

+ Các trường hợp khác thì sử dụng HÐÐT có mã xác thực của cơ quan thuế.

- Cách đăng ký và sử dụng HÐÐT:

*/ Ðăng ký sử dụng HÐÐT hoặc thay đổi thông tin sử dụng HÐÐT:

+ Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký để đăng ký sử dụng HÐÐT có mã xác thực hoặc không có mã xác thực của cơ quan thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018.

+ Bước 2: Trong thời gian 1 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng HÐÐT có mã xác thực hoặc không có mã xác thực của cơ quan thuế tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018.

+ Trường hợp đăng ký sử dụng HÐÐT không có mã xác thực của cơ quan thuế nhưng không được chấp thuận thì đăng ký sử dụng HÐÐT có mã xác thực của cơ quan thuế. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng HÐÐT ngay khi có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế.

- Ðề nghị cấp mã xác thực của cơ quan thuế cho hoá đơn điện tử:

+ Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng HÐÐT có mã xác thực của cơ quan thuế, sau khi thực hiện lập HÐÐT bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, ký số, ký điện tử trên các hoá đơn đã lập và gửi hoá đơn để cơ quan thuế cấp mã xác thực theo quy định.

+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận các HÐÐT qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế, thực hiện cấp mã tự động thông qua Hệ thống cấp mã hoá đơn của cơ quan thuế và gửi trả kết quả cấp mã hoá đơn cho người gửi. Trường hợp sau khi cấp mã hoá đơn, cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót.

- Trường hợp hủy HÐÐT:

*/ Ðối với hóa đơn không có mã xác thực của cơ quan thuế:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập HÐÐT không có mã xác thực của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy HÐÐT đã lập có sai sót và lập HÐÐT mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua.

* Ðối với hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thuộc các trường họp sử dụng HÐÐT, khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ nếu phát hiện sai sót thì thông báo với cơ quan thuế về việc hủy HÐÐT đã lập có sai sót và lập HÐÐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận các HÐÐT qua Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế, thực hiện cấp mã hoá đơn mới tự động thông qua hệ thống của cơ quan thuế và gửi trả kết quả cấp mã hoá đơn cho người gửi.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân người nộp thuế liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hỗ trợ.

TTHT
Bình luận