Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Tích cực tuyên truyền triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử

08:44 - Thứ Tư, 01/07/2020 Lượt xem: 11879 In bài viết

ĐBP - Lệ phí trước bạ là lệ phí áp dụng với những người nhận tài sản thông qua việc mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản vào sử dụng. Căn cứ tính lệ phí là trị giá tài sản chuyển dịch tính theo giá thị trường lúc đóng lệ phí trước bạ. Ðối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm: Nhà, đất; phương tiện vận tải: phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, phương tiện vận tải cơ giới đường thủy (sông, biển, đầm, hồ, ...), phương tiện đánh bắt và vận chuyển thuỷ sản; súng săn, súng thể thao. Tùy từng loại tài sản khác nhau có các mức thuế suất lệ phí trước bạ khác nhau.

Ngày 21/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NÐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NÐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ, trong đó có quy định các bộ ngành liên quan tổ chức triển khai thí điểm việc khai, nộp, trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ trong năm 2020. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021, thời gian qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Ðăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) triển khai cung cấp dịch vụ cho người dân nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy. Ðể tuyên truyền triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Cục Thuế tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, khu vực và các phòng chuyên môn tích cực tuyên truyền triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh yêu cầu Chi cục Thuế các huyện, khu vực và các phòng, ban chức năng, trong đó Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cần tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về mục đích, lợi ích, cách thức nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy để các tổ chức, cá nhân kinh doanh và mọi người dân được biết và thực hiện nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử được thuận lợi. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế các huyện, khu vực cũng cần chỉ đạo bộ phận giải quyết hồ sơ khai lệ phí trước bạ thực hiện ngay việc rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ nộp lệ phí trước bạ phương tiện ô tô, xe máy của người nộp thuế vào ứng dụng Quản lý trước bạ - Nhà đất. Trong đó cần nhập đầy đủ, đúng các chỉ tiêu của tờ khai như thông tin định danh; thông tin về đặc điểm xe…

Ngoài ra, để hỗ trợ cán bộ thuế không phải nhập lại thông tin tỉnh, thành phố, các quận, huyện, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng và thực hiện nhấn nút “Phê duyệt” tại chức năng nhập tờ khai lệ phí trước bạ ngay sau khi thông báo nộp được phê duyệt để kịp thời cung cấp dữ liệu cho Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phục vụ người nộp thuế nộp lệ phí trước bạ.

Ðối với công tác kiểm tra, giám sát việc cập nhật thông tin, dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử và hỗ trợ triển khai, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra công tác tiếp nhận, nhập dữ liệu lệ phí trước bạ và ứng dụng của các Chi cục Thuế trực thuộc; hàng ngày thực hiện việc rà soát dữ liệu tại ứng dụng QLTB-NÐ để việc cập nhật thông tin và trao đổi dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử với cơ quan Cảnh sát giao thông được thuận lợi, chính xác và đầy đủ, tránh những bất cập, phiền hà, lãng phí cho người nộp thuế; kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ðể thực hiện mục tiêu trên, các Chi cục Thuế và các phòng chức năng cần thực hiện ngay việc cung cấp danh sách nhân sự về Cục Thuế tỉnh qua Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế để kịp thời phối hợp, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai. Cụ thể đối với Phòng Công nghệ thông tin cần cung cấp danh sách đầu mối và thực hiện việc hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật, vận hành và xử lý các sự cố vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình triển khai. Các Chi cục Thuế cung cấp danh sách đầu mối cán bộ các Ðội Lệ phí trước bạ để phối hợp trực tiếp với Cục Thuế tỉnh và Tổng cục Thuế trong quá trình triển khai.

Ðể việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, Cục Thuế tỉnh cũng yêu cầu Chi cục Thuế các huyện, khu vực phân công cán bộ làm đầu mối tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể từng bộ phận, công chức trong cơ quan. Ðồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tổng hợp tình hình tiếp nhận hồ sơ, triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy với cơ quan Cảnh sát Giao thông đúng chỉ đạo của Cục Thuế.

Kim Tuấn
Bình luận