Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính thu ngân sách

09:36 - Thứ Tư, 03/02/2021 Lượt xem: 11282 In bài viết

ĐBP - Chi cục Thuế TP. Ðiện Biên Phủ và Chi cục Thuế huyện Mường Ảng được hợp nhất theo Quyết định số 922/QÐ-BTC ngày 31/5/2019 của Bộ Tài chính, với tên gọi mới là Chi cục Thuế khu vực TP. Ðiện Biên Phủ - Mường Ảng. Sau hợp nhất, Chi cục Thuế khu vực TP. Ðiện Biên Phủ - Mường Ảng đã triển khai nhiều giải pháp, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người nộp thuế.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” Chi cục Thuế khu vực TP. Ðiện Biên Phủ - Mường Ảng giải quyết TTHC cho người nộp thuế.  Ảnh: C.T.V

Năm 2020, Chi cục Thuế khu vực TP. Ðiện Biên Phủ - Mường Ảng được Cục Thuế tỉnh giao thu 313,450 tỷ đồng; trong đó thu ngân sách khu vực TP. Ðiện Biên Phủ trên 290,450 tỷ đồng và khu vực huyện Mường Ảng là 23 tỷ đồng. Chi cục được HÐND - UBND TP. Ðiện Biên Phủ giao thu 309 tỷ đồng và HÐND - UBND huyện Mường Ảng giao 24 tỷ đồng. Tuy nhiên trong năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai làm giảm nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Ông Cù Ngọc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP. Ðiện Biên Phủ - Mường Ảng cho biết: Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ, Chi cục thuế khu vực luôn đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sao cho tiện lợi, hiệu quả nhất. Ðặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, Chi cục khu vực triển khai hướng dẫn nộp thuế điện tử, trực tuyến, đồng thời thiết lập hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế (eTax), thực hiện 24/7 hàng tuần; tăng cường tuyên truyền phổ biến luật, chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung; hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách thuế, TTHC thuế sử dụng các dịch vụ điện tử (ETAX), hoàn thuế điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả TTHC, bố trí nhân lực đủ trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức để thực hiện. Ðặc biệt, công tác kiểm tra tính tuân thủ tại Chi cục luôn gắn với hoạt động đánh giá theo tiêu chuẩn ISO, qua đó các sai sót trong thực hiện chuyên môn được khắc phục kịp thời, giúp việc thực hiện các TTHC thuế thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Ðến nay khu vực TP. Ðiện Biên Phủ - Mường Ảng đã có 675/709 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử (đạt 95,2%); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ năm 2020 đạt 266,7 tỷ đồng, đạt 92% dự toán pháp lệnh, đạt 84% dự toán HÐND - UBND thành phố giao; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 189,976 tỷ đồng, đạt 89% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán HÐND - UBND thành phố giao. Ðối với khu vực Mường Ảng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 30,321 tỷ đồng, đạt 132% dự toán pháp lệnh, 126% dự toán HÐND - UBND huyện giao; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 13,333 tỷ đồng, đạt 103% dự toán pháp lệnh, 103% dự toán HÐND - UBND huyện giao.

Năm 2021 được dự báo có nhiều thách thức do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Do đó công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn sẽ gặp khó khăn. Theo ông Cù Ngọc Dũng, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; thực hiện tốt công tác cải cách TTHC và các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo các nghị quyết, nghị định của Chính phủ. Chi cục tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, đẩy mạnh công tác thu nợ thuế; tăng cường công tác quản lý nội bộ, kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.

Mai Khôi
Bình luận

Tin khác