Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Bạn cần biết

Hướng dẫn quản lý thuế với giao dịch “Lan đột biến”

10:48 - Thứ Tư, 31/03/2021 Lượt xem: 887 In bài viết

Căn cứ các nội dung quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTÐB)  và Luật Quản lý thuế… thì:

Trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của tổ chức

- Về chính sách thuế GTGT:

+ Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

+ Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

+ Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

+ Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

- Về chính sách thuế TNDN:

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “Lan đột biến” thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN theo quy định. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “Lan đột biến” đáp ứng quy định tại khoản 1, Ðiều 4, Luật Thuế TNDN 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi tại khoản 2, Ðiều 1 Luật 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế) thì được miễn thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của hộ gia đình, cá nhân

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán “Lan đột biến” thì thuộc diện điều chỉnh của thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất thuế GTGT 1% và thuế TNCN 0,5%.

- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1, Ðiều 1 Luật 106/2016/QH13 và được miễn thuế TNCN theo quy định tại Ðiều 4, Luật Thuế TNCN 04/2007/QH12.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định pháp luật thuế và pháp luật có liên quan thực hiện công tác quản lý thuế đối với giao dịch mua bán “lan đột biến” tại địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác