Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Phát huy hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế

09:18 - Thứ Tư, 05/05/2021 Lượt xem: 8802 In bài viết

ĐBP - Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu ngân sách, kịp thời phát hiện các trường hợp người nộp thuế kê khai chưa đúng quy định, kê khai không đầy đủ, thời gian qua Phòng Thanh tra - Kiểm tra (TTKT) Cục Thuế tỉnh đã sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện tốt kế hoạch TTKT thuế. Từ đó giúp cơ quan thuế có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm.

Với chức năng giúp Cục trưởng Cục Thuế thực hiện công tác TTKT người nộp thuế; kiểm tra, giám sát kê khai thuế; giải quyết tố cáo về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, thực hiện dự toán thu NSNN đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế, Phòng TTKT đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện công tác TTKT thuế. Hàng năm Phòng TTKT phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức với mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể. Ðồng thời gắn việc tăng cường thực hiện các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ trong TTKT người nộp thuế với phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Nội dung thanh tra cũng được lựa chọn kỹ, trong đó tập trung vào những lĩnh vực có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Việc phân tích hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp để chuẩn bị cho các cuộc thanh tra, kiểm tra được đầu tư có chiều sâu và thực hiện sớm; trong quá trình phân tích và thanh tra, công tác xác minh được thực hiện chặt chẽ. Cách làm này không chỉ kịp thời phát hiện các trường hợp người nộp thuế kê khai chưa đúng quy định, kê khai chưa đầy đủ, rõ ràng các căn cứ tính thuế mà còn giúp cơ quan thuế có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nói trên, 5 năm qua Phòng TTKT đã ra quyết định thanh tra 108 lượt với tổng số tiền thuế phát hiện, truy thu, truy hoàn và phạt qua thanh tra trên 18,5 tỷ đồng. Ðối với công tác kiểm tra, ngoài tiến hành phân tích, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, Phòng cũng chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo đúng quy trình đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Thực hiện kiểm tra tại trụ sở đối với hơn 140 lượt đơn vị, phòng đã truy thu, truy hoàn thuế, phạt vi phạm hành chính gần 16 tỷ đồng; giảm lỗ gần 29 tỷ đồng. Qua các cuộc TTKT, Phòng TTKT không chỉ kịp thời phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm mà còn rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, từ đó nâng cao kỹ năng, năng lực thực thi công vụ cho cán bộ.

Ðể góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, giai đoạn 2020 - 2025, Phòng TTKT đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ngoài nhiệm vụ hàng năm thực hiện hoàn thành việc xây dựng kế hoạch TTKT đảm bảo yêu cầu của Tổng cục Thuế, Phòng tập trung thực hiện kiểm tra trên ứng dụng TTR 100% hồ sơ khai thuế GTGT được gửi đến cơ quan thuế. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua thường xuyên đánh giá kết quả, việc đổi mới công tác TTKT; thực hiện đúng quy trình TTKT...  Ðồng thời chú trọng kiểm tra sau hoàn thuế; rà soát tất cả các bước trong công tác kiểm tra thuế từ phân tích hồ sơ đến khi kết thúc kiểm tra, ban hành quyết định xử phạt bảo đảm đúng tiến độ. Tiếp tục tăng cường phân tích, kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế nhằm đánh giá chính xác rủi ro về thuế, từ đó kịp thời chấn chỉnh, bổ sung số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước và đề xuất tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Thu Hằng
Bình luận

Tin khác