Xã hộiVì trẻ em

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên

09:26 - Thứ Tư, 06/07/2016 Lượt xem: 2706 In bài viết

ĐBP - Ngày Dân số thế giới (11/7) năm 2016 có chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên” với các thông điệp chính và hành động như sau: Trẻ em gái vị thành niên cần phải được tạo điều kiện để có thể bước vào giai đoạn trưởng thành an toàn và khỏe mạnh; các em cũng cần phải có cơ hội để có được tương lai tươi sáng; hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên để các em có thể tự đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình; đầu tư y tế và giáo dục dành cho thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên…

Công tác dân số (DS) - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) của tỉnh trong những năm qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở bằng việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tích cực vận động cán bộ đảng viên, nhân dân các dân tộc, đoàn viên, hội viên, học sinh tuổi vị thành niên, thanh niên thực hiện chính sách DS - KHHGĐ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô gia đình có 2 con ngày càng rộng rãi. Tỷ suất sinh giảm từ 31,44%o năm 2001 xuống còn 25,77%o năm 2015, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,92 con năm 2001 xuống còn 2,35 con năm 2015, Điện Biên đang tiến dần tới mốc đạt mức sinh thay thế và bước vào giai đoạn cơ cấu dân số vàng.

Tuy nhiên đó mới chỉ là kết quả bước đầu, việc đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên chưa nhận được sự quan tâm thích đáng. Vấn đề tảo hôn và kết hôn cận huyết thống còn tồn tại nhiều ở đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) còn hạn chế, đặc biệt là vấn đề giáo dục và chăm sóc SKSS, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên/thanh niên. Các dịch vụ cung cấp các biện pháp tránh thai, phòng ngừa và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các dịch vụ chăm sóc bà mẹ và KHHGĐ chưa cung cấp tới vị thành niên/thanh niên một cách tế nhị, đảm bảo bí mật, không mang tính phán xét. Trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn thách thức trong công tác DS - KHHGĐ trong thời gian tới, Chi cục DS - KHHGĐ đã chỉ đạo trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục triển khai các nội dung hưởng ứng Ngày Dân số thế giới (11/7), như sau:

Một là, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác DS để công tác DS thực sự là một nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của mỗi địa phương.

Hai là, tăng cường tham mưu với cấp ủy, chính quyền để có được nguồn kinh phí cho công tác truyền thông - giáo dục về chăm sóc SKSS, kỹ năng sống tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở cho học sinh.

Ba là, triển khai mạnh, có hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng; chú trọng khu vực khó khăn, đối tượng khó tiếp cận nhằm nâng cao nhận thức,  thực hành chính sách DS và chăm sóc SKSS.

Bốn là, nâng cao chất lượng dịch vụ DS, chăm sóc SKSS. Đẩy mạnh việc tổ chức cung cấp các dịch vụ KHHGĐ cho các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Công tác DS - KHHGĐ là công tác mang tính xã hội hóa cao vì vậy rất cần sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các lực lượng trong toàn xã hội. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng công tác DS - KHHGĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị và sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của nhân dân các dân tộc, giúp công tác DS - KHHGĐ đạt được nhiều kết quả và có những bước tiến vững chắc trong giai đoạn mới.

Đặng Thúy Lan (Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh)
Bình luận