Huyện Ðiện Biên đẩy mạnh cải cách hành chính

09:04 - Thứ Hai, 26/10/2020 Lượt xem: 2401 In bài viết

ĐBP - Huyện Ðiện Biên xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế và các mặt của đời sống xã hội. Vì vậy những năm qua, huyện đã có nhiều chủ trương, biện pháp để đẩy mạnh CCHC, đưa huyện lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC khối huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2019 và cố gắng duy trì thứ hạng trong năm 2020.

Người dân chờ lấy kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” huyện Ðiện Biên.

“Một trong những biện pháp được huyện Ðiện Biên triển khai là gắn kết quả công tác CCHC (chấm điểm chỉ số CCHC) với đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng ở các cấp đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu, cấp phó và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có liên quan. Ðồng thời hàng năm thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, định kỳ, đột xuất công tác CCHC tại các đơn vị thuộc huyện. Trong đó, kiểm tra toàn diện 6 lĩnh vực CCHC, tập trung vào việc thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC” - bà Nguyễn Thị Nhung, Phó trưởng Ban Tổ chức và Nội vụ huyện cho biết. Qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu của cơ quan, đơn vị và địa phương về tầm quan trọng của công tác CCHC. Nhờ vậy hiệu lực, hiệu quả làm việc của CBCCVC và bộ máy hành chính Nhà nước đổi mới, hiệu quả hơn; sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đến giao dịch được nâng cao; phát hiện, kịp thời chấn chỉnh được nhiều hạn chế, thiếu sót...

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, từ năm 2019, UBND huyện đã ban hành quyết định giao cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện gồm 3 người, là: Chủ tịch UBND huyện, 1 Phó chánh Văn phòng HÐND - UBND huyện, 1 chuyên viên Văn phòng HÐND - UBND huyện. UBND 25 xã thuộc huyện cũng đều có cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. Huyện thường xuyên tiến hành rà soát, hệ thống hoá các quy định về thủ tục hành chính để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Cơ chế một cửa đã được thực hiện đồng bộ ở cả cấp huyện và cấp xã. 51 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ năm 2015 đến hết tháng 6/2020, huyện đã tiếp nhận và xử lý gần 455.000 thủ tục hành chính; không nhận phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính. Ngày 22/10, chúng tôi gặp bà Trần Thị Hồng, xã Thanh Chăn đến Bộ phận “Một cửa” huyện Ðiện Biên nhận kết quả gia hạn quyền sử dụng đất. Bà cho biết: “Tôi đến làm thủ tục từ ngày 16/10, hẹn trả kết quả sau 5 ngày. Hôm nay tôi đến thì lấy được giấy luôn. Cán bộ hướng dẫn làm các thủ tục nhiệt tình, vui vẻ. Tôi rất hài lòng”.

Hiện đại hóa hành chính cũng được đẩy mạnh. 100% cơ quan, cấp xã được kết nối với hệ thống Hồ sơ công việc của huyện. Huyện cũng đang triển khai dự án lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến từ cấp huyện đến các xã. Và ứng dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo thời gian tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện đã tiếp nhận 136 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền của cấp huyện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh. Về trang thông tin điện tử tổng hợp huyện mới cung cấp các dịch vụ hành chính công mức độ 2 với 21 lĩnh vực và 118 bộ thủ tục. UBND huyện Ðiện Biên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng lộ trình nâng cấp trang thông tin lên Cổng thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC cũng được huyện Ðiện Biên làm tốt với các đề án sáp nhập một số cơ quan, thôn, bản, cơ cấu lại số trường học trên địa bàn, tinh giản biên chế... Bộ máy hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tổ chức tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Tuy nhiên kết quả điểm chỉ số CCHC cấp xã thuộc huyện năm 2019 chưa thực sự cao, 3/25 xã đạt loại khá, 16/25 xã xếp loại trung bình, 6/25 xã xếp loại yếu. Vì vậy việc CCHC vẫn là nhiệm vụ cần nhiều sự quan tâm và nỗ lực hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của những người đứng đầu cấp ủy chính quyền cùng đội ngũ CBCCVC trong toàn huyện.

Bài, ảnh: Bảo Anh
Bình luận

Tin khác

Back To Top