Video

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Chủ Nhật, 03/03/2019 08:45 Lượt xem: 6621 In bài viết

ĐBP - Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới là trách nhiệm của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân, mà lực lượng nòng cốt chuyên trách là Bộ đội Biên phòng. Xác định đó là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên cử các tổ, đội công tác; quán triệt tới các Đồn Biên phòng thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Từ nhiều năm nay, hình ảnh những người lính quân hàm xanh đã trở thành hình ảnh thân quen, một ấn tượng đẹp trong lòng người dân bản Huổi Thanh 1, xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé). Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Nậm Kè còn thường xuyên xuống bản hướng dẫn đồng bào phát triển sản xuất, mở rộng diện tích trồng lúa nước. Việc vận động bà con chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của Bộ đội Biên phòng đã giúp đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Leng Su Sìn nói riêng, Bộ đội Biên phòng tỉnh nói chung, đến nay đời sống bà con nhân dân bản Nậm Sin, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) đã dần thay đổi. Bên cạnh việc hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Bộ đội Biên phòng còn tích cực giúp dân bản sửa chữa nhà cửa, làm đường giao thông, làm thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lực lượng Quân y Biên phòng còn thường xuyên mở các đợt khám bệnh lưu động cho đồng bào ở các điểm bản xa trung tâm… giúp đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Với những biện pháp, cách làm phù hợp, thiết thực trong công tác vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn đã thu hút được đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đó chính là cơ sở để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Nậm Kè và Đồn Biên phòng Leng Su Sìn là những đơn vị điển hình trong việc thực hiện công tác dân vận nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao quản lý hơn 400km biên giới thuộc địa bàn 29 xã của 4 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và huyện Điện Biên. Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội phải dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời tuyên truyền lồng ghép hướng dẫn cho quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng nội dung ký kết tham gia tự quản theo từng mô hình; xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự” tại các thôn, bản ở các xã biên giới. Các Đồn Biên phòng và chính quyền các xã đều xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện phong trào, trong đó xác định Đồn Biên phòng là lực lượng chủ trì, nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, hơn 73 thôn, bản, 30 tập thể và gần 4.500 hộ dân đã đăng ký tự quản hơn 366 km đường biên; gần 3.700 hộ đăng ký tự quản 149 cột mốc và 5 cọc dấu...

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn dân cư phân bố không đều, địa hình rừng núi hiểm trở, hạ tầng cơ sở hạn chế. Trên địa bàn khu vực biên giới còn nổi lên nhiều vấn đề hoạt động tuyền truyền trái pháp luật, tội phạm ma túy… Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và trực tiếp là của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vượt qua khó khăn, thử thách, hy sinh, gian khổ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát huy truyn thống 60 năm Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019), Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Đảng bộ, chính quyn và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Phạm Quang