Video

Đấu thầu qua mạng: Lợi cả đôi đường

Thứ Tư, 17/06/2020 07:38 Lượt xem: 7011 In bài viết

ĐBP - Đây là công trình nâng cấp mặt đường Nậm Pố - Nậm Vì (huyện Mường Nhé), là một trong những công trình, dự án được Ban Quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé (đơn vị đại diện chủ đầu tư) lựa chọn nhà thầu thông qua phương thức đấu thầu qua mạng (ĐTQM). Nhờ có sự hướng dẫn, tập huấn của các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé đã nhanh chóng áp dụng hệ thống đấu thấu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn nhà thầu cho các công trình trên địa bàn. Việc áp dụng ĐTQM đã góp phần vào việc sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Là người trực tiếp thực hiện triển khai các bước đấu thầu công trình nâng cấp mặt đường Nậm Pố - Nậm Vì (huyện Mường Nhé) nên anh Tao Văn Bình, Chuyên viên Ban Quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé đã nhận thấy được lợi ích của việc đấu thầu qua mạng. Vì vậy anh Bình đã tích cực học hỏi, đồng thời tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về ĐTQM do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức để thực hiện hiệu quả việc ĐTQM.

ĐTQM không chỉ mang lại lợi ích cho các bên mời thầu, chủ đầu tư, mà còn cho cả các nhà thầu. Bởi vì thông qua ĐTQM, các đơn vị nhà thầu, doanh ngiệp có thể tham gia đấu thầu các dự án, công trình phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của mình mà không cần đi lại, in ấn hồ sơ. Với rất nhiều điểm mới, phương thức ĐTQM được nhiều doanh nghiệp, cơ quan đánh giá là hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nền kinh tế, góp phần công khai và minh bạch cho các dự án đầu tư công.

Hơn 1 năm nay, cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa đã triển khai thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với các công trình, dự án trên địa bàn. Toàn bộ thông tin đấu thầu như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo sơ tuyển, thông báo, hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu... các công trình, dự án trên địa bàn huyện đều công khai trên hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, cán bộ của đơn vị đã thường xuyên cập nhật thông tin qua hệ thống đấu thầu điện tử.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa đã tổ chức thực hiện ĐTQM để lựa chọn nhà thầu gần 10 công trình. Theo đại diện Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa, việc ĐTQM đã mang lại nhiều lợi ích như: Tăng hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh… Đặc biệt là trước thời điểm mở thầu, mọi thông tin nhà thầu tham gia đều được giữ bí mật, không bên nào, kể cả bên mời thầu hay nhà quản trị hệ thống có thể truy cập hay làm rò rỉ thông tin ra ngoài. Từ đó tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho tất cả nhà thầu khi tham gia đấu thầu qua mạng.

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng nhưng phương thức ĐTQM bước đầu đã đem lại những lợi ích thiết thực cho cả đơn vị mời thầu và nhà thầu. Để cho các dự án mua sắm công bằng, các gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu có quy mô nhỏ thuộc lĩnh vực xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn được minh bạch, tiết kiệm, thời gian tới các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc ĐTQM, nhằm thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu thầu, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách trong đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn toàn tỉnh.

Phạm Quang

Back To Top